„Pan Joch je velmi intelektuálně založený člověk s velice vysokou mírou sečtělosti a vzdělanosti. Jeho intelektu si nesmírně vážím a přináší velmi osvěžující pohled, proto s ním spolupracuji. To neznamená, že se vždy musím ztotožňovat se všemi jeho názory, vyznávám především vlastní názory,“ uvedl Nečas na dotaz Práva.

Na otázku, zda se tedy Joch stane jeho poradcem, odpověděl: „Ano, samozřejmě, není důvod, proč by neměl být. On je v českém mírně k levici a liberalismu tendujícím společenském niveau paleokonzervativec, a to říkám v dobrém. Proto pohled lidí z Občanského institutu je nezvyklý a potřebný.“

Podle Nečase i názory, jakými se prezentuje Joch, mají zaznít. „Tím neříkám, že je máme vždy sdílet. Proto jsem si pana Jocha vědomě vybral, jelikož jsou jeho názory inspirující. A to není důvod, abych se nechal levicově liberálním establishmentem uvláčet a zavíral někomu ústa,“ podotkl premiér a zdůraznil, že Joch nebude mít žádnou exekutivní funkci.

Joch Nečasovi doporučil zrušit Úřad zmocněnce pro lidská práva, který vede bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Úřad považuje za zbytečný. [celá zpráva]

Jocha nazvali anti-Kocábem

"Skutečným zmocněncem pro lidská práva je ústava, a proto každý soudce má být garantem lidských práv. Máme ombudsmana, proto mít jakéhosi cara lidských práv je myšlenka z feudalismu," uvedl Joch. Doplnil, že rady vlády zabývajícími se problémy menšin by naopak zachoval. Podle něho totiž řeší skutečné problémy, a proto jsou legitimní.

Proti nástupu Jocha do úřadu vlády na pražském Klárově demonstrovalo asi sto převážně mladých lidí. Demonstranti nejsou spokojeni s Jochovým pojetím lidských práv. Považují ho za nešťastné.

Připomenuta tak byla například Jochova údajná slova o tom, že "gentleman může vlastnit otroky".

Za nejlepší byl pak vyhlášen výrok, že pravice má právo "nastolit pravicový autoritativní režim", pokud by "západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice" nebo "v důsledku její vnitřní dezintegrace, totiž opuštěním civilizačních hodnot a ctností ve prospěch volného průchodu choutkám a vášním".

Zdroj: ČTK

Na demonstraci připomínaly některé z jeho dřívějších výroků, například výrok velebící chilského diktátora Augusta Pinocheta. Na demonstraci dorazilo i několik zastánců Jocha, kteří ho nazývali anti-Kocábem.