„Návrh nařízení o zvýšení důchodů od ledna příštího roku předložím vládě počátkem září, kabinet o něm rozhodne do 30. září,“ doplnil Drábek. Důchody byly naposledy zvyšovány od ledna 2009. Výdaje státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 u důchodů vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) činit 12,41 mld. Kč.

V období od srpna 2008 do července 2010 se index růstu cen zvýšil o 2,2 %. Růst reálných mezd za roky 2008 a 2009 dosáhl 4,1 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3. Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má činit nejméně 3,6 %. Vzhledem k tomu, že toto zvýšení stanovené podle pravidel zákona činí více než 2 %, je nutné důchody zvýšit v pravidelném termínu od ledna 2011.