Nejvíce lidí, kteří nevědí, k čemu poplatky jsou, je mezi čtyřicátníky a lidmi s nižší úrovní vzdělání. Více než pětina ostatních se domnívá, že poplatky slouží zdravotnickým zařízením k modernizaci vybavení a dalším investicím do jejich rozvoje, tedy tak, jak to ukládá zákon.

Šetření dále ukázalo, že 15 procent dotázaných si myslí, že regulační poplatky jsou příjmem státního rozpočtu a vracejí se zpět do zdravotnictví. Téměř dvě třetiny ale soudí, že jsou příjmem zdravotnického zařízení, které je vybralo, což je v souladu se zákonem.

Osm procent dalších dotázaných se domnívá, že poplatky jsou příjmem zdravotních pojišťoven, a dvě procenta, že jsou příjmem ministerstva zdravotnictví.

Více než čtyři pětiny respondentů prohlásily, že u ambulantních specialistů je poplatek vždy vybrán spolu s vyšetřením, 14 procent dalších odpovědělo, že je poplatek vybrán pouze někdy.

Vládní koalice chystá změny v regulačních poplatcích. Zřejmě se bude v nemocnici místo dosavadních 60 Kč za den platit nejméně sto korun, u ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře má poplatek stoupnout ze současných 30 na 200 Kč a poplatek za položku na receptu má být nahrazen poplatkem za celý recept.