Jestliže v roce 2002 bylo v České republice kolem 900 tisíc jednočlenných domácnosti, v roce 2009 to už bylo téměř 1 200 000 – jde tedy o téměř třetinový nárůst. V jednočlenných domácnostech už žije 13 procent populace starší 15 let.

Nejvíce jednočlenných domácností je v Praze. Přestože značnou část jednočlenných domácností tvoří důchodci, v posledních letech prudce roste počet jednočlenných domácností tvořených mladými lidmi.

Souvisí to s celkovým trendem ve společnosti, kdy roste věk, ve kterém muži, ale i ženy vstupují do manželství a mají první dítě, a poměrně značná část mladých lidí, tzv. singles, i když má určitý partnerský vztah, žije a hospodaří sama.

Podle sociologů se ale tímto trendem Česko nevymyká celoevropským poměrům.

Žít a hospodařit sám, ale přitom udržovat partnerský vztah, preferují muži a ženy, kteří kladou důraz na své zaměstnání a profesní kariéru. Nevěří, že by byli schopní udržet jiný typ soužití, anebo odkládají narození dětí někam za hranici 30 let.

Tradiční rodina roste, ale pomalu

Přes růst počtů „singles“ zůstává v Česku nejpočetnější skupinou úplná rodina, tedy model matka, otec a dítě, případně více dětí. Úplných domácností bylo v roce 2009 dva milióny a 642 tisíc proti 2,5 miliónu v roce 2002.

Jejich počet tedy sice roste, ale proti jednočlenným domácnostem výrazně pomaleji. Počet úplných rodin se totiž v rozmezí let 2002 až 2009 zvýšil pouze o 3,8 procenta.

Podle průzkumu Českého statistického úřadu zůstávají maminky v drtivé většině doma se svými dětmi do věku dvou tří let. Pro tuto skupinu obyvatel je v té době typický model otec živitel, matka na mateřské dovolené.

Ženy podle průzkumů nastupují do zaměstnání po dosažení zhruba tří let dítěte. Déle podle statistiků doma zůstat nechtějí především z obavy, aby nepřišly o své dřívější místo, a z obav, že jiné zaměstnání by sháněly jen s velkými obtížemi.

Místa pro matky nejsou

Česko patří mezi země, kde je poměrně složité najít pro matku s malými dětmi práci. Matky s dětmi ve věku 4 až 14 let v Česku prokazatelně patří ke skupinám, které práci shánějí nejobtížněji. Patříme totiž mezi země, kde firmy prakticky nenabízejí částečné úvazky – vhodné právě pro maminky s dětmi, které jim umožňují spojit zaměstnání a rodinu. Většina firem navíc programově odmítá ženy s malými dětmi zaměstnávat.