Nejvíce řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, je ve věku 23 let (1276) a s rostoucím věkem má jejich počet sestupnou tendenci. Celkem do konce června nasbíralo alespoň jeden bod 685 010 řidičů. Bodovaní jsou zhruba každý sedmý řidič a každá pětadvacátá řidička.

Nejvíce řidičů, kteří dostali do konce června trestný bod, je v Jihomoravském kraji, a to 90 525. Nejméně je jich evidováno v Karlovarském kraji, 26 855. Jde o nejlidnatější a nejméně lidnatý kraj. Nejčastěji bodovaní řidiči jsou ve věku 35 a 36 let.

Při přepočtu bodovaných řidičů na všechny, kteří jsou v kraji registrováni, je nejvyšší podíl motoristů s nějaký uděleným trestným bodem v Karlovarském kraji, nejnižší naopak v Pardubickém kraji.

Piráti silnic jsou z Mikulova, Kraslic či Aše

Nejmenší podíl bodovaných řidičů k celkem registrovaným evidují v Nepomuku, nějaký bod má 5,71 procenta motoristů, které v této obci evidují. Následují Blatná a Chotěboř. Na opačném konci je Mikulov s 22,39 procenta trestaných řidičů. Přes 20 procent se dostali i v Kraslicích a Aši.

Nejčastějším přestupkem řidičů je překročení povolené rychlosti v obci. Tento přestupek představuje čtvrtinu všech prohřešků českých řidičů. Za nimi pak následují řidiči, kteří nedodržují dopravní značení nebo nejsou připoutáni.

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Zákon počítá také s tím, že pokud řidič po dobu jednoho roku neučiní žádný přestupek, tak se mu odečtou z registru čtyři body.

Od 1. září 2008 se mohou řidiči navíc zúčastnit i školení bezpečné jízdy, jehož úspěšné absolvování jim umaže tři body. Školení je dobrovolné a mohou jím projít řidiči, kteří nemají více než deset bodů. Této možnosti, jak snížit své bodové konto, do konce června využilo úspěšně 3889 řidičů. Nejvíce proškolených řidičů bylo zaznamenáno v Jihomoravském kraji, dále pak v Praze a v Ústeckém a Zlínském kraji.