V odpoledních hodinách se navíc může zvýšit koncentrace přízemního ozónu a překročit imisní limit 180 mikrogramů na metr krychlový, varují meteorologové.

Podle výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu budou teploty o víkendu překračovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia, v průměru by se měla odpolední maxima pohybovat mezi 29 až 33 stupni. Výstraha platí od pátku do neděle pro nížinné oblasti Čech a jižní Moravy.

„Vzhledem k současnému suchu a horkému, na většině území bezesrážkovému počasí poroste i nebezpečí vzniku požárů,“ uvádí ČHMÚ. Požárům lze předejít tím, že v přírodě nebudou lidé rozdělávat ohně ani kouřit. Meteorologové varují i před používáním přenosných vařičů.

Lidé by si ale během dusných dní měli dát pozor také na přehřátí a dehydrataci organismu. Meteorologové doporučují pít více neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a bublinek, vhodná je i kombinace s minerálními nápoji.

V poledních a odpoledních hodinách by rovněž měli lidé omezit fyzickou zátěž a omezit pobyt pod přímým sluncem. Pohlídat je třeba zejména děti a zvířata, především je nenechávat v zaparkovaných vozech, zdůrazňuje ČHMÚ.

Problémy s ozónem

Podobná doporučení platí také pro lidi citlivé na zvýšenou koncentraci ozónu. Podle ČHMÚ mají zvýšenou citlivost vůči účinkům ozónu lidé s chronickými onemocněními dýchacích cest a astmatem. Z některých výzkumů vyplývá, že na působení ozónu jsou citlivější ženy než muži, obzvláště citlivé jsou také děti a mladiství. Starší osoby vykazují vůči ozónu citlivost nižší než mladší dospělé osoby.

Charakteristika ozónu

Za normálních podmínek je ozón neviditelný plyn s typickým mírně euforizujícím zápachem. V ovzduší je obsažen ve stopových koncentracích, které jsou pod čichovým prahem člověka, a proto je ozon čichově vnímán jen v čistém ovzduší po silných bouřkách s četnými elektrickými výboji. Ozón bývá označován jako „plyn dvou tváří“, protože v zemské atmosféře hraje dvojí roli:


• Ve stratosféře absorbuje škodlivé ultrafialové záření a chrání život na Zemi před zhoubnými účinky biologicky aktivního ultrafialového záření Slunce. Ochrana před ultrafialovým zářením předpokládá zejména u fotocitlivých osob a při prvních pobytech na slunci (na jaře a začátkem léta) omezení pobytu na slunci v poledních hodinách, použití ochranných opalovacích krémů s vysokým UV filtrem, slunečních brýlí, klobouků apod.
• V troposféře (troposférický, přízemní ozón) je ozón považován za znečišťující látku, protože jako silné oxidační činidlo napadá dýchací cesty a ochranné komponenty oka, má škodlivé účinky na flóru, faunu a poškozuje některé materiály jako např. plastické hmoty, gumu, barvy a nátěry.

V minulosti byl hlavním zdrojem přízemního ozónu jeho přenos ze stratosféry a na zemském povrchu probíhala jeho destrukce. S růstem antropogenních emisí uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého je v posledních desetiletích pozorován růst koncentrací ozónu. Průměrné roční koncentrace se za posledních 100 let zvýšily z 20 - 40 µg/m3 na 60 - 80 µg/m3.

 Zdroj: ČHMÚ

„Osobám citlivým na ozón doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Příslušníci nerizikových skupin si nemusí klást žádná omezení. Vzhledem k tomu, že vysoké koncentrace ozónu se vyskytují v odpoledních hodinách a bývají často obvykle spojeny s vysokými teplotami a intenzivním slunečním zářením, je potřeba zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů a nevystavovat organismus nadměrně vysokým teplotám,“ doporučují vědci.