Většinu peněz přitom stát protiprávně stíhanému muži vyplatil už před dvěma lety.
Kurdský podnikatel a lékař Uzunoglu strávil v polovině 90. let v české vazbě dva a půl roku kvůli podezření z podvodu, přípravy vraždy a mučení. Stíhán byl třináct let, nic mu ale nebylo prokázáno.

„Doktor Uzunoglu obdržel z titulu zadostiučinění za nemajetkovou újmu 435 tisíc korun, na náhradě ušlého výdělku 2 260 591 a na nákladech obhajoby částku 3 256 776 korun,“ vyčíslila ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Ta si od letoška nechává výsledky odškodňování lidí v souvislosti s jejich nezákonným stíháním prověřovat. „Ministryně změnila na počátku letošního roku systém odškodňování a personálně posílila příslušný odbor,“ uvedla mluvčí ministerstva Jitka Zinke.

U různých soudů uplatňoval Uzunoglu v minulých letech nároky na miliardové částky. Úspěšný je však minimálně, letos v dubnu vysoudil u Městského soudu v Praze 900 tisíc korun na náhradě za ušlou mzdu v období, kdy byl držen ve vazbě.

„Většina částek byla vyplacena v roce 2008. Pouze těch 900 tisíc bylo vyplaceno na základě letošního rozhodnutí soudu a ministerstvo s tím nemělo co do činění, protože stát zde zastupoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),“ upřesnila mluvčí Zinke.

Podle ÚZSVM požadoval Uzunoglu po ministerstvu spravedlnosti celkem 650 miliard korun. „Další nároky uplatňované doktorem Uzunoglu byly a jsou předmětem 105 soudních žalob, z nichž některé jsou již pravomocně ukončeny,“ dodala.