„Jednalo se o několik dní staré srnče. Podle místních tady srna pravidelně každým rokem vrhá mláďata. Jak se vylila voda z řeky, zaplavila luka a mládě zůstalo uvězněno na malém ostrůvku. Srně se ho nepodařilo dostat přes zátop,“ řekl vedoucí záchranné stanice živočichů Karel Makoň. Podle něho hrozilo, že stoupající voda by srnče spláchla.

Zvířecí záchranář s mládětem manipuloval v chirurgických rukavicích, aby srnu neodpudil lidský pach a srnče zase přijala. „To se povedlo. Srnče jsem přenesl do vyšších partií terénu, kde ho později matka objevila,“ uzavřel Makoň.