Technologická špionáž může poškodit nejen české bezpečnostní zájmy, ale také ohrozit bezpečnost Severoatlantické aliance. Zároveň hrozí, že poškodí ekonomické zájmy českého obranného průmyslu, uvádí zpráva.

Na čínský zájem o pokročilé technologie vojenského využití přitom armádní zpravodajci upozorňovali již ve výroční zprávě za rok 2008. Role Číny v obchodu se zbraněmi roste. Například vývoz čínských zbraní do Afriky se od roku 2000 více než ztrojnásobil. Čínské vojenské produkty díky své podobě s ruskými systémy, relativně nízké ceně a postupně rostoucí kvalitě získávají stále více na oblibě.

Rusové se zkoušeli infiltrovat do velení armády

Vojenská tajná služba upozornila také na aktivity ruských tajných služeb v České republice, kde se pokoušely získávat přímo z armádního velení citlivé informace o zvažovaném umístění amerického radaru protiraketové obrany v Česku.

Česká vojenská tajná služba ruskému pokusu o špionáž zabránila. Z Česka byli loni vyhoštěni ruští diplomaté, kteří měli zájem o informace o radaru. Recipročně bylo z Ruska vyhoštěno několik českých diplomatů.

Terorismus zůstává problémem

Zpráva se zaobírá i hrozbami terorismu. Počet radikálů náchylných k násilným akcím proti skupinám obyvatelstva v západní Evropě totiž nadále poroste.

"Hlavním nástrojem ideologické manipulace s muslimskou mládeží a prostředkem výcviku a rekrutace se stal internet. Nárůst míry zneužívání kyberprostoru je prokazatelný," uvádí vojenská tajná služba ve zprávě.

Hrozba terorismu se nejvíce dotýká českých občanů působících v zahraničí. Souvisí to i se zapojením české armády na zahraničních misích, zejména v Afghánistánu.

"Nicméně z evropských zemí, které do uvedeného prostoru v roce 2009 vysílaly své kontingenty, patřila Česká republika z řady příčin spíše k těm, které nesly menší riziko," uvádí rozvědka ve výroční zprávě.