Mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková sdělila, že námitky budou regulérně vypořádány a o výsledku bude Penc informován.

Penc již dříve řekl, že je připraven obrátit se na správní soud, protože z legislativy podle něj vyplývá, že se na archiválie vzniklé činností Státní bezpečnosti ochrana osobních údajů nevztahuje. Úřad podle něj vychází z chybné informace bývalého ředitele Archivu bezpečnostních složek Ladislava Bukovszkého, že nejde o archiválii, nýbrž metodickou pomůcku.

Penc žádá nezávislé posudky

"Vzhledem k těmto okolnostem nemohu přijmout závěr kontrolního protokolu, považuji jej za zmatečný a nesouhlasím s ním. Navrhuji, aby úřad zadal dva nezávislé znalecké posudky s cílem expertně zjistit, zda můj web www.svazky.cz zveřejnil archiválie ve smyslu českého právního řádu a věcné povahy dokumentů po právu. V opačném případě bych byl nucen brát dosavadní činnost úřadu vůči mé osobě jako masivní protiprávní šikanu," stojí v Pencově odpovědi, kterou spolu se zápisem z kontroly zveřejnil na www.svazky.cz.

Aktivista zveřejnil databázi loni v červenci. Kvůli sporům o to, zda není její zveřejnění v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, však později nefungovala. Opět Penc stránky zpřístupnil na konci listopadu. Význam databáze podle Pence spočívá v tom, že je u každého jména odkaz na svazkové, respektive archivní číslo, podle kterého je možné doklady shromážděné StB snadno vyhledat.

V únoru Penc na webových stránkách zveřejnil dva seznamy dalších přibližně 2000 někdejších zaměstnanců Státní bezpečnosti (StB). V polovině loňského prosince zveřejnil seznamy zhruba 13 500 kmenových zaměstnanců komunistické StB. Vycházejí z přílohy tajného rozkazu bývalého federálního ministra vnitra Richarda Sachera, kterým 15. února 1990 Státní bezpečnost zrušil.