Písemnou dohodou by mohla být splněna podmínka prezidenta Václava Klause, kterou už v minulosti vyslovil. Tedy, aby mu šéf vítězné strany donesl na Hrad listinu s podpisy nejméně 101 poslanců podporujících vládu.

„Pokud by měla být realizována dohoda, nevyhýbal bych se písemné podobě. Protože, co je psáno, to je dáno,“ řekl ve čtvrtek Právu šéf KSČM Vojtěch Filip. Dohoda by podle něj měla obsahovat i pasáž týkající se možnosti jejího ukončení.

„Kdyby bylo něco podepsáno, tak by byly popsány postupy, jak dohodu ukončit. Nelze podepsat bianco šek. Musí to být absolutně průhledné. Veřejnost má právo kontrolovat, jak politické strany plní program,“ vysvětlil Filip.

Jednou za rok inventura?

Podle zjištění Práva se přitom v KSČM hovoří i o variantě, že by dohoda s ČSSD o podpoře menšinové vlády měla omezenou platnost, například jeden rok. Po uplynutí tohoto období by mohli komunisté od podpory ustoupit, pokud by ČSSD nepostupovala podle jejich představ. A nebo dohodu naopak prodloužit. Vláda vedená soc. dem. by tak byla jednou za rok podrobena jakési inventuře.

Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik Právu řekl, že o takové možnosti neslyšel a ve vedení strany ji neřešili. Na dotaz Práva, zda by považoval takový postup za vhodný, sdělil: „Pokud taková rozhodnutí budou, tak je prvně sdělíme partnerovi v jednání a nikoliv přes média.“

V případě dohody je přitom podle Filipa pro KSČM klíčové dodržování programu. „Naším volebním heslem je 'Práce a sociální jistoty'. Od jakékoliv dohody bychom odstoupili, kdyby došlo ke snížení sociálních standardů občanů. Pokud jde o práci, budeme trvat na snížení daní. a také na podpoře exportu,“ uvedl Filip.

Tichá podpora už je vládní spolupráce, míní komunisté

KSČM navíc tvrdí, že i podpora menšinovému kabinetu ČSSD je spoluprací na vládní úrovni. Takovou variantu ale soc. dem. zakazuje tzv. bohumínské usnesení. „I takzvaná tichá podpora je spoluprací na vládní úrovni,“ sdělil Kováčik.

Komunisté ovšem podle Filipa nevěří, že vznikne menšinová vláda ČSSD, která by si jako „nevěstu“ vybrala právě jejich stranu. Trvají na názoru, že soc. dem. zamíří do velké koalice s ODS.