Dokument z 30. května 2005, podepsaný bývalým děkanem Milanem Kindlem, má dokázat, že Teleckého doktorandská zkouška proběhla podle práva, protože ve zkušební komisi zasedli děkanem právoplatně jmenovaní členové. Přitom právě kvůli spornému složení komise je stejně jako u dalších osmi doktorandů jeho titul zpochybněný.

O tom, že je vyhláška padělek, je přesvědčený proděkan fakulty Petr Bezouška i František Korbel, který připravuje podklady ke správnímu řízení s podezřelými studenty.
Současné vedení fakulty totiž tvrdí, že pod stejným číslem eviduje vyhlášku, která obsahuje zcela jiný text než ta, kterou jako oficiální dokument ve správním řízení o odebrání titulu předložil Telecký. Nesedí ani číslo jednací.

Právo má kopii této vyhlášky číslo 26-2004/2005 k dispozici stejně jako dokumenty z oficiálních záznamů fakulty a skutečně se neshodují.

„Tato vyhláška u nás neexistuje, pod stejným číslem 26 jsou v letech 2004 a 2005 vedeny dvě zcela jiné vyhlášky. Proto máme podezření, že se padělala, a dáme podnět univerzitě, aby v tomto smyslu podali trestní oznámení,“ řekl včera Právu proděkan fakulty Petr Bezouška.

Telecký: Je to pravé

Telecký, který je blízkým přítelem Kindla, i přes zpochybnění pravosti stále trvá na tom, že vyhláška nemůže být padělek.

Když se ho Právo zeptalo, kde ke kopii vyhlášky přišel, odpověděl, že ji „jednak vyhrabal mezi svými papíry“ a že tu samou mu předal i další bývalý proděkan Ivan Tomažič, s kterým univerzita rovněž vede řízení o odebrání titulu Ph.D. Originál prý Telecký nevlastní.

„Strašně rád bych viděl ty vyhlášky se stejným číslem a co v nich je. Jestliže to je padělek, tak nechám v tom správní řízení předvolat jako svědka a vyslechnout autora té vyhlášky, tedy pana Kindla. Právě on mi verifikoval, že takovou vyhlášku skutečně vydal,“ řekl Telecký.

„Pokud by to byl skutečně padělek, tak by šlo minimálně o trestný čin a to bych si samozřejmě v žádném případě nedovolil tam dát,“ podotkl Telecký.

Všechny podepsal Kindl

Vyhlášky evidované fakultou i tu, kterou přeložil Telecký, spojuje Kindlův podpis. Právu se ho ale v úterý nepodařilo kontaktovat, aby se k celé záležitosti mohl vyjádřit.

Zatímco první vyhláška, vydaná 19. března 2004, upřesňuje, za jakých okolností může doktorandská zkouška proběhnout, druhá, z 18. května 2005, pouze doplňuje, že členem komise jmenované pravou vyhláškou číslo 3 z roku 2004 se stává navíc Jozef Suchoža. Ani jedna z nich se nezabývá jmenováním dalších členů zkušební komise.

Dokument Teleckého přitom vyjmenovává celkem osm nových pedagogů, kteří by dle této vyhlášky mohli zkoušet uchazeče o titul Ph.D. Jsou mezi nimi Helena Válková, soudce Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, Marie Karfíková, Hana Marková z právnické fakulty UK v Praze a také Jan Kříž, Viktor Porada a Pavel Prunner.

A právě o poslední dva jmenované jde v této věci především. Teleckého totiž zkoušeli v rámci pětičlenné komise v roce 2005 děkan Kindl, proděkan Jaroslav Zachariáš, Suchoža a právě dvojice Porada a Prunner, které původní vyhláška jako členy komise nezmiňuje.

Porada navíc byl také u obhajoby Teleckého disertační práce, aniž dle platné vyhlášky byl členem komise.

„To jsou důvody, proč považujeme tu zkoušku složenou jen zdánlivě, protože nesplňovala základní požadavky dané právními předpisy i samotným vedením fakulty,“ uvedl Bezouška.

Právem oslovení Šámal, Baxa či Marková navíc vůbec nevěděli nic o tom, že by měli být členy doktorandské komise, nikdo z nich se dosud žádných zkoušek na Ph.D. v Plzni ani neúčastnil.