Odhaduje se, že nyní u nás žije 10 až 14 tisíc slovenských Romů. Vicepremiér proto navrhuje monitorovat situaci v lokalitách, kam migranti směřují, a vypracování prognózy kvůli dopadu na sociální systém v ČR. Zároveň chce, aby v této otázce vláda zintenzívnila dialog se slovenskou stranou. Vyplývá to z analýzy, kterou Gross ve středu předloží na jednání vlády. Gross chce, aby vicepremiér pro lidské zdroje Petr Mareš (US-DEU) navrhl do konce roku prioritní témata týkající se problematiky migrace slovenských Romů k nám pro jednání česko-slovenské pracovní skupiny.

:. ANKETA
Sdílíte s ministrem vnitra Stanislavem Grossem jeho obavy v souvislosti s migrací slovenských Romů a jejich usazováním v České republice? Hlasujte v anketě na konci článku.

Mareš by měl také do poloviny příštího roku vypracovat klasifikaci romských lokálních komunit v Česku podle stupně ohrožení sociálním vyloučením. Zároveň má připravit místní projekty k minimalizaci rizik u nejvýrazněji ohrožených lokalit.

Mareš situaci nehodnotí tak dramaticky

I když migrace slovenských Romů zatím není podle dokumentu masová, lze očekávat potíže především na trhu práce a v bydlení. Po vstupu do EU budou mít migranti možnost evidovat se u nás na úřadech práce a následně uplatnit nárok na dávky v nezaměstnanosti, a to i v případě přechodného pobytu.

Proti navrhovaným opatřením se v připomínkovém řízení vyslovil Mareš, který situaci nehodnotí tak dramaticky. Jeho námitka byla však odmítnuta s odkazem, že jde o preventivní přiměřená opatření, důležitá před vstupem obou zemí do EU. Mezi faktory podporující migraci především z východního Slovenska do ČR patří i stále existující silné rodinné vazby s českými Romy, jazyková příbuznost, snadnější nalezení zaměstnání a možnost sociálního vzestupu.

Výraznou příčinou migrace od našich sousedů je také trvalý nedostatek pracovních příležitostí, skrytá diskriminace rasová a na trhu práce, rozšířená lichva i od ledna snížené sociální dávky pro jednu rodinu na 10 500 Sk. Odhaduje se, že na Slovensku nyní žije asi 380 tisíc Romů a v roce 2025 by jich mělo být půl miliónu.

"Zaslíbená země"

Slovenští Romové se ubytovávají v Česku v azylových zařízeních, ale hlavně u svých příbuzných, čímž zhoršují jejich sociální situaci. Navíc na východním Slovensku se uvnitř těchto komunit rozšiřuje povědomí o možnosti zažádat u nás - v "zaslíbené zemi" o udělení azylu. Proto Gross zváží možnosti zavést ochranná opatření proti zneužívání azylového řízení těmito občany.

Koncentrace těchto migrantů v lokalitách s převažujícím romským osídlením, kde je výraznější výskyt sociálně patologických jevů a kriminality, se může stát podle vicepremiéra závažnou hrozbou.