"Senátorem jsem se stal v listopadu roku 2002, takže oznámení jsem měl podat za dva měsíce. Nemám co tajit, ale ty dva měsíce jsem nepovažoval za věcně podstatné. Člověk se snaží v návalu povinností zaměřit na naléhavější úkoly," řekl v neděli Vavroušek.

Vavroušek nemá co tajit

Kromě postu senátora zastává rovněž funkci ředitele nemocnice ve Šternberku na Olomoucku, je členem Zastupitelstva Olomouckého kraje i městského zastupitelstva ve Šternberku. "Určitě to zpracuji, a klidně i za celý letošní rok. Nemám co skrývat," dodal senátor.

Politici a špatný vliv na veřejnost

Olomoucký politolog Jiřího Lacha z Univerzity Palackého uvedl, že podobné chování našich politiků vnímá veřejnost velice záporně: "Dokud se senátoři budou chovat takto a nesplní ani zákonem dané povinnosti, bude pozice horní komory trvale slabá. Nikdo se pak nemůže divit nízké volební účasti, jak jsme tomu byli svědky při posledních doplňovacích volbách do Senátu," soudí Lach.

Senátoři mohou být potrestáni výtkou

Jediná sankce, která senátorům za nesplnění jejich povinnosti hrozí, je veřejná výtka. Změny v kontrole a postihu zákonodárců by měla přinést teprve novela zákona o střetu zájmů, kterou připravuje česká pobočka Transparency International.