Paroubek označil výzvu biskupů jako politováníhodnou a konstatoval, že se tímto církev stává aktérem předvolební kampaně.

Čtěte také: Nevolte velké strany, radí biskupové

Šéfovi ČSSD se nezamlouvala ani argumentace, s níž biskupové varují před dalším zadlužováním země. Tradičně upozornil, že za posledními schodky rozpočtu je pravicová koalice.

Celý text prohlášení České biskupské konference

Zároveň požádal arcibiskupa a předsedu České biskupské konference Dominika Duku, aby se vyslovil k otázce původního návrhu církevních restitucí. S toutéž výzvou se obrátil i na další strany.

Paroubek také v dopise arcibiskupovi Dominiku Dukovi obvinil vlády ODS, že to byly právě ony, které nejvíc zadlužily zemi.

Langer: Paroubek by se měl léčit

„Jiří Paroubek v poslední době připomíná stále více pacienta psychiatrické léčebny. Je to patrně diagnóza obsedantní psychózy. Kdo se před ním třikrát nepokloní, ten je okamžitě považován za nepřítele. V odpovědi by měl pan arcibiskup Duka doporučit Jiřímu Paroubkovi návštěvu bohnické psychiatrické léčebny. Když už nemůže spasit jeho duši, může mu pomoci s jeho psýché,“ reagoval Langer na Paroubkova tvrzení v dopise Dukovi.

Podle Nečase zareagoval Paroubek na biskupský dopis hystericky. „Rozhodně ale odmítáme hysterickou reakci Jiřího Paroubka, který hned okřikuje každého, kdo vyjádří kritický nebo odlišný názor,“ uvedl Nečas.

ODS, narozdíl od ČSSD, dopis biskupů nebere tak dramaticky. „Církve v ČR dosud do volebních kampaní nezasahovaly, na rozdíl od Slovenska, či Polska. Biskupa Malého si osobně vážím. Je jistě otevřený věcným argumentům. Rád mu osobně představím náš návrh zákona o rozpočtové kázni, který reálně může přispět k ozdravení veřejných financí. A rád mu ukážu i nezávislé statistické údaje, které dokládají odpovědnou politiku i v rozpočtové oblasti,“ reagoval na list šéf ODS Petr Nečas.

Dopis biskupů nepovažuje ODS za útok na velké strany. „Vůbec neberu to prohlášení jako zaměřené proti velkým stranám. Spíše je to upozornění, že jsou zde také malé politické strany, které získávají podíl na politické scéně,“ řekl pak Právu místopředseda ODS Ivan Langer.

Lidovci: jde o účelovou snahu získat hlasy

Paroubkovo vyjádření se nezamlouvá ani KDU-ČSL. Strana považuje "postoj ČSSD za účelový ve snaze populisticky získávat hlasy i na tématech, která nejsou na pořadu dne."

Lidovci se odvolávají na dohodu vlády premiéra Jana Fischera se Svatým stolcem, podle níž "tato otázka není v čase finanční a ekonomické krize aktuální". Neznamená to však, že by česká strana na otázku vyrovnání rezignovala. Stejný postoj zaujímá i KDU-ČSL.

Biskupové: dopis je iniciativa Malého, o doporučeních tam není řeč

Ohradila se i Česká biskupská konference, které se nelíbí, že dopis předsedy rady Iustitia et pax Václava Malého je ztotožňován s názorem celé konference. Její expředseda, olomoucký arcibiskup Jan Graubner uvedl, že dopis před zveřejněním například neměl v ruce, podle něj se jedná o iniciativu jednoho biskupa.

Doplnil rovněž, že žádné explicitní doporučení k volbě malých stran na úkor velkých v dopise není, tudíž došlo v médiích k dezinterpretaci.

Malý v dopise tlumočí názory nejmenovaných odborníků, že sliby velkých stran nejsou důvěryhodné nebo reálné. „Dá se předpokládat, že víc než jindy bude pozornost voličů zaměřena na menší politické strany. Pozorný volič možná nalezne odpovědnou dlouhodobou vizi i v programu jiných stran,“ usuzuje z toho Malý.