Iniciativa Naša Morava má na Facebooku, jak sama uvádí, skoro 12 000 příznivců.

Kraus se podle nich dopustil trestného činu hanobení národa a etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Iniciativa ve svém trestním oznámení cituje Krausovy výroky: „Je to část lidí na Moravě, kteří jsou ozářeni nějakým vadným zářením.“ „Ten svůj moravský syndrom prožívaj poměrně jurodivě a je to neléčitelný.“ „Moraváci musej sklapnout.“

Celé znění Krausova vystoupení zde

Podle Moravanů Kraus svým vystoupením vzbuzuje dojem, že obyvatelé Moravy „nemají právo promlouvat do veřejných věcí a vyzývá je k tomu, aby veřejně neprezentovali své myšlenky“. Také „uráží politické přesvědčení některých z nich tím, že je přirovnává k postiženým zářením“.