Návrh zákona předpokládal, že by osoby, které v mezidobí let 1948 až 1989 přišly z politických důvodů o práci, dostávaly kompenzační příspěvek k důchodu. Nárok na něj by měli vdovy i vdovci po těchto lidech.

Většina poslanců se zdržela a pro přijetí zákona se nakonec nenašlo dostatek hlasů, které by naplnily potřebné kvórum. Návrh zákona přitom předložila skupina poslanců z ODSČSSD.

Většina občanských demokratů návrh nepodpořila, protože by jím došlo ke zvýšení rozpočtových výdajů v době ekonomické krize. Straně se navíc nepodařilo prosadit, aby se odškodnění netýkalo členů KSČ.

Dopady na státní rozpočet byly vyčísleny na 100 miliónů korun ročně.