Pane předsedo, příští týden odvysílá ČT jistě ostře sledovanou debatu volebních lídrů v Ústeckém kraji. Věříte, že se vám podaří v průzkumu překročit nutných pět procent a televizní diskuse se tak zúčastníte?

To samozřejmě rozhodnou voliči v Ústeckém kraji. Já sám teď objíždím jednotlivé kraje a nejlepší si nechávám na konec. Do Ústeckého kraje přijedu 1. května a zůstanu v něm až do konce voleb.

Pokud byste do televizní diskuse pronikl, neobáváte se střetu s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, který o sobě v rozhovoru pro Právo prohlásil: „Pokud jde o debaty, tak v této zemi není nikdo, kdo se mně vyrovná. A to říkám bez nějaké zbytečné neskromnosti.“

Jiří Paroubek o sobě kromě toho také prohlásil, že je nejlepší řečník. V obou těchto souvislostech jsem si vzpomněl na výrok francouzského filozofa Jeana-Paula Sartra, který řekl: Pravda o tobě se stane skutečnou pravdou teprve tehdy, projde-li druhými.

Jak jste jako stranický šéf vlastně spokojen s výkony lídrů SPOZ v televizních a rozhlasových debatách?

Domnívám se, že jestliže má jakákoliv osobnost prostor jen několika málo minut na své vystoupení, tak není zcela objektivní ji podle těchto několika minut hodnotit. Lídr má být hodnocen jednak podle své celoživotní práce a jednak podle programu strany, který zastává.

Které problémy je podle vás třeba v Ústeckém kraji řešit prioritně ihned po volbách?

Dramaticky nejdůležitější problém je problém nezaměstnanosti, která se na Ústecku v současné době pohybuje kolem 16 procent. Vy víte, že moje vláda v roce 2002 poskytla Ústeckému kraji dotaci 15 miliard korun, která měla řešit revitalizaci krajiny. A domnívám se, že obdobná injekce by byla nutná i dnes kvůli snížení nezaměstnanosti.

Ale měla by to být injekce zaměřená nikoliv do spotřeby, ale do investic. Konkrétně: na dokončení dálnice D8 do Ústí nad Labem, kde Strana zelených klade této dálnici až neskutečné překážky. Splavnění dolního toku Labe, ale například také prolomení těžebních limitů, které by dalo novou práci tisícům lidí.

Hodně lidí, především seniory, trápí zvyšující se nájemné. Jak chce tuto záležitost řešit SPOZ?

Nedomnívám se, že v budoucnosti bude možné vyhnout se plně tržnímu nájemnému, s výjimkou tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny a tzv. sociálních bytů, které by měly být v obecním vlastnictví. Ale přechod od regulovaného k tržnímu nájemnému by měl být rozložen na mnohonásobně delší dobu, než to navrhují současné zákony.

Jaký je recept vaší strany na boj proti korupci?

V našem programu je jako jediný účinný nástroj skutečného boje proti korupci prosazení zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku.

V Zemáku jste už najezdil po celé zemi čtyři tisíce kilometrů. Necítíte už únavu, nebo máte stále nabité baterky?

Setkávám se s lidmi, kteří mně k mému velkému překvapení opakovaně říkají, že jsou rádi, že jsem se vrátil do politiky. A právě výroky tohoto typu mně baterky naopak nabíjejí. Zatím jsem se nesetkal s nějakými provokačními výpady a nikdo na mě nehodil jediné vajíčko.

Jestliže se podíváte na současné rozložení voličských hlasů, myslíte, že bude po květnovém hlasování jednoduché sestavit silnou vládu?

Vycházím z předpokladu, vzdor výzkumným agenturám, že volby skončí přibližnou rovnováhou, podobně jako tomu bylo v letech 1996, 1998, 2002 a 2006. A za této situace, pokud naše strana pronikne do parlamentu, může hrát roli jakéhosi jazýčku na váze, který bude usilovat o to, aby byl tolerován vítěz voleb, ať to bude kdokoliv, za podmínky, že tento vítěz voleb zaručí splnění sedmi bodů změn volebního zákona, které máme ve svém programu.

V případě, že by se povolební vyjednávání o sestavení vlády zasekla, byl byste ochoten, samozřejmě pokud by vás k tomu vyzval prezident, zhostit se role jakéhosi moderátora, který by vzniku kabinetu napomohl?

Nedomnívám se, že by mě pan prezident touto rolí pověřil, protože i když doufám, že Strana práv občanů vyhraje volby v roce 2014, budu šťastný, jestliže se nám podaří v těchto volbách překonat onen pětiprocentní limit.

Hrozí podle vás po volbách vznik velké koalice ODS a ČSSD?

Ano, protože Jiří Paroubek vzdor svým předvolebním slibům se o velkou koalici s Mirkem Topolánkem pokusil již v roce 2006 a pokládám za velmi pravděpodobné, že se o velkou koalici bude snažit dál. Jsem stoupenec opoziční smlouvy, kdy vládne vítězná strana, a jsem odpůrce velké koalice, kdy vládnou obě a vzájemně si pouze překážejí.

Petr Nečas už pracuje naplno jako volební lídr ODS. Jak si podle vás vede?

Přiznávám se, že se příliš nezajímám o činnosti ostatních politických stran ve volební kampani. Jak ovšem svým autobusem projíždím jednotlivé kraje, s úžasem zjišťuji, že politiků je sice hodně na billboardech, ale málo mezi občany. Ptal jsem se na to a zatím jsem téměř nezaznamenal jediné setkání s občany jakékoliv jiné politické strany kromě naší.

Měla by ODS pro Mirka Topolánka najít nějaké vhodné uplatnění? Kde si myslíte, že by mohl Topolánek být ještě užitečný?

Domnívám se, že toto je vnitřní záležitost ODS, a já se narozdíl od některých jiných politiků zásadně nevměšuji do vnitřních záležitostí jiných politických stran. Mně úplně stačí moje vlastní Strana práv občanů.

Kterého ze svých politických protivníků si vlastně vážíte?

Vážím si lidí, kteří dokáží dodržet dané slovo, bez ohledu na to, jaké mají názory. A naopak si nevážím lidí, kteří dohody nedodržují. Právě proto jsem se rozešel i s Jiřím Paroubkem.

Co si myslíte o pěti nepřekročitelných podmínkách ČSSD pro případnou koaliční spolupráci? Jde o zrušení veškerých zdravotnických poplatků a obnovení proplácení nemocenské, vyplacení mimořádného důchodu, zavedení progresívního zdanění, přijetí protikorupčního balíčku a snížení tempa zadlužování do roku 2013.

Když si tyto body přečtete a umíte jenom trochu počítat, tak zjistíte, že je nemůžete splnit současně. Buď budete snižovat míru zadlužování, anebo budete rozhazovat peníze. Proto jsem jen pro některé z těchto bodů. Například pro obnovení progresívního zdanění, protože to povede k vyšším daňovým příjmům. Naopak 13. důchod považuji za hloupý pokus koupit si nás, starobní důchodce, za dvě tisícovky.

Skutečný ekonom by měl vědět, že naším problémem nejsou třinácté, ale dvanácté, tedy prosincové důchody, protože vláda si už minulý rok musela vypůjčit od České pošty peníze, aby vůbec mohla prosincové důchody vyplatit. A dnes je situace ještě horší, protože důchodový účet je v deficitu 18 miliard korun. My proto místo 13. důchodu, jako Strana práv občanů, navrhujeme zřízení státního penzijního fondu, financovaného z dividend ČEZ.

Zajímal by mě vás názor na stupňující se agresivitu ve volební kampani, kdy zemi zaplavují falešné billboardy a objevují se třeba kompromitující materiály.

Hovoříme spolu v okamžiku, kdy jsem s Moravskoslezském kraji. Všimnul jsem si zde mnoha billboardů, kde se politické strany vzájemně zesměšňují, a pokládám to za ubohost. Ti, kdo to dělají, jenom dokazují, že sami nemají vlastní program, a proto musí kritizovat programy těch ostatních. My sami ve své volební kampani nikoho nepomlouváme, nikoho neurážíme, v klidu a míru a s úsměvem vykládáme svůj volební program a vyzýváme voliče, aby si stejně tak poslechli i politiky jiných stran, pokud k nim ovšem přijdou. A srovnali si programy a volili podle toho, který z těchto programů nejvíce ocení.

Velké strany věnují na kampaň i v době krize stamilióny korun, což si ty malé nemohou dovolit. Neměla by být proto stanovena nějaká částka, kterou by strany nesměly v době předvolebního boje překročit?

Strana práv občanů zatím kryje náklady na volební kampaň z množství poměrně drobných darů. Můžeme si to dovolit proto, že denní náklady na provoz Zemáku jsou 5350 korun. Ale pobavilo mě, když dvě nejsilnější strany nedávno přiznaly svoje dluhy ve výši přesahující 150 miliónů korun každá. A přitom současně slibují, že budou bojovat proti zadlužování. Když si nedokáží udělat pořádek ve svých vlastních stranických rozpočtech, těžko lze věřit tomu, že udělají pořádek ve státním rozpočtu.

Jaký je váš názor na nového arcibiskupa Dominika Duku?

Pana arcibiskupa Duku poněkud znám a vždy jsme spolu rozmlouvali přátelsky.

V sobotu zahynul při katastrofě vládního letounu polský prezident. Co byste vzkázal lidem v Polsku?

Upřímnou lítost nad ztrátou ne jednoho, ale desítek životů. Protože život každého člověka má stejnou hodnotu bez ohledu, zda je to život prezidenta, cestujících nebo posádky.