„Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a také odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů,“ vysvětlil Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ.

Zaměstnanci úřadu proto začali v úterý oslovovat obyvatele ve vybraných městech a obcích. Zkušebního sčítání by se mělo zúčastnit půl procenta všech lidí žijících v ČR, tedy něco přes padesát tisíc.

Komisaři budou formuláře distribuovat do 16. dubna. Oslovení lidé by se neměli obávat podvodníků, zaměstnanci úřadu mají průkazy. Dotazníky lze vyplnit i elektronicky, a to na stránkách www.scitani.cz.