Lévy vysvětlil, že ve Francii, stejně jako v jiných zemích, o tématu identity národa probíhají intenzivní diskuze. "Co v dnešní době znamená 'být Francouzem'? Co v dnešní době znamená 'být Čechem'?" ptal se Lévy.

"Francouzská koncepce identity je založena na vůli žít společně, nikoli na pokrevních poutech. Mezi našimi prioritami je i lepší přijímání a integrace imigrantů. Jsem přesvědčen, že se nám podaří integrovat další generace tak, jak jsme to činili v minulosti. Chápu, že tato diskuze také velice zajímá Čechy, kteří si také kladou otázky," vysvětlil diplomat.

Zároveň také odmítl, že by Francouzi rozlišovali imigranty podle náboženského příslušenství. Zdůraznil, že muslimští občané jsou občané jako všichni ostatní a jejich náboženský život je srovnatelný s jinými.

"U nás ostatně neexistují statistiky spojené s původem a s náboženstvím. Pokud jde o integraci obyvatel, je třeba trvat na dodržování republikánských principů a těžkosti řešit rozvojem programů sociální integrace. Rozhodně nesmíme tyto problémy interpretovat prostřednictvím náboženství. Je to problém především sociální. Nelze hovořit o islamizaci Francie," doplnil Lévy.

Velvyslanec několikrát zopakoval, že je rád, že svůj úřad vykonává právě "v srdci Evropy". Dějiny a boj za svobodu se údajně Francie hluboce dotýkají. Ocenil také české pivo a mimo jiné také otevřenost čtenářů při diskuzi.

Na otázku, zda na diplomatické vztahy mezi zeměmi stále ještě vrhá stín Mnichovské dohody z roku 1938, kdy Francie porušila dohody a vydala spolu s ostatními mocnostmi Československo napospas hitlerovskému Německu, připustil, že i to je součástí společné historie.

Mnichov je bolestná součást společné historie

"Je to bolestné a tragické období naší společné historie, na které nesmíme zapomenout. Stejně tak nesmíme zapomenout na podíl Francie a jiných zemí při vzniku první republiky. Cílem Evropské unie je znemožnit opakování těchto dramat. Naše společná historie s jejími světlými i špatnými stránkami je velmi silnou inspirací pro větší upevnění našich vztahů," řekl k tomu Lévy.

Vysvětlil také, proč jsou dobré vztahy s ČR pro Francii důležité, a jedním dechem odmítl, že by si jeho země po schválení Lisabonské smlouvy rozdělila s Německem sféry vlivu.

"ČR je pro Francii významným hospodářským partnerem. V posledních deseti letech se hospodářské styky hodně rozšířily. Francie je čtvrtým největším zákazníkem ČR. V roce 2009 byla třetím největším investorem. Samozřejmě, že chceme být ještě lepší! V Evropské unii neexistují vlivové sféry, ani vyhrazené trhy, nýbrž vztahy související s historií," řekl doslova velvyslanec.