„Dříve jsme měli zhruba 300 tisíc lidí závislých na alkoholu. Dnes je jich 600 až 700 tisíc. Přitom mužů je dvakrát víc než žen, ale ženy je rychle dohánějí,“ řekl Právu Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Naproti tomu počet lidí závislých na nelegálních drogách je už nejméně sedm let stejný – jde zhruba o 30 tisíc lidí.

Primář Popov soudí, že zatímco pro uživatele drog se po roce 1989 začala budovat oddělení pro léčbu závislostí, pro lidi závislé na alkoholu se naopak tato pracoviště rušila.

„Přitom pokud se člověk závislý na alkoholu začne léčit včas, jeho léčba je mnohem lacinější než v okamžiku, kdy již alkoholu zcela propadl a má i další zdravotní problémy,“ dodal.

návyková látka  podíl (v % poměr mužů a žen (v %)
opioidy4970:30
alkohol3755:45
psychostimulátory1060:40
sedativa a hypnotika340:60
THC (obsaženo v marihuaně)180:20
Zdroj: oddělení léčby závislostí VFN

Léčba vyjde na 40 tisíc

Oddělení pro léčbu závislosti v Praze U Apolináře, které primář Popov vedl, přijalo minulý měsíc už pětitisícího pacienta, který zde podstoupil odvykací léčbu. Ta stojí zhruba 40 tisíc korun a pacient hradí pouze hospitalizační poplatek 60 korun za den. Vše ostatní platí jeho zdravotní pojišťovna.

Věk pacientů je hlavně kolem 35 až 40 let, ale i mnohem nižší. Výjimkou už nejsou ani devatenáctiletí lidé.

Oddělení U Apolináře poskytuje i tzv. detoxifikaci, tedy léčbu odvykacího stavu. Podle primáře ji řádně ukončí 71 procent lidí, kteří se dobrovolně přihlásí.