„Tady bych využil slova Napoleona Bonaparta, že není možné dlouho sedět na bodácích,“ citoval trochu nepřesně známý výrok Paroubek. Schwarzenberg ho opravil, s tím, že to neprohlásil Napoleon, ale jeho ministr zahraničí Talleyrand. Paroubek si přesto trval na svém. „Řekl to Napoleon, ale to je jedno,“ uzavřel.

Pravdu měl podle všech dostupných pramenů Schwarzenberg. Okřídlený výrok o nemožnosti sedět na bodácích je skutečně připisován cynickému francouzskému politikovi Charlesi Maurici de Talleyrandovi (1754-1838), který jím svému dobyvačnému císaři lapidárně vysvětlil, že dobýt město je jiná věc, než ho udržet. Protože k jeho udržení je zapotřebí aspoň minima spolupráce obyvatel.