„Odhalili jsme u nich tak závažné nedostatky, že je třeba s nimi dále jednat,“ řekla Právu předsedkyně komise Eva Pasáčková. „Nedá se ale říci, že se všemi bude zahájeno správní řízení o odebrání titulu,“ upozornila Pasáčková.

Kontroly vycházely ze seznamu rychlostudentů, jejichž doba studia na plzeňských právech byla o rok či více kratší, než je standard. Příslušný seznam poskytlo univerzitě ministerstvo školství.

„Celkem bylo prověřeno 550 absolventů magisterských a 283 bakalářských studijních programů z let 1994 až 2009. V prvním případě se prokázaly závažná pochybení u 44 absolventů, v druhém u devíti,“ sdělila Pasáčková.

Komise mimo jiné zjistila, že někteří studenti nedoložili doklady o předchozím studiu nebo vykonávali státnice v nesprávných termínech. „U některých nejsou k dispozici jejich práce, nebo nejsou doložené posudky,“ dodala Pasáčková.

Hříchy vedení

Lví podíl na většině pochybení má podle Pasáčkové vedení fakulty v čele s někdejším děkanem Jaroslavem Zachariášem. „Děkan vážně porušoval studijní a zkušební řád, například tím, že uznával výsledky předchozího studia splněné před více než dvěma roky, nebo když přijímal ke studiu absolventy vysokých škol, jejichž studijní programy neodpovídají studijnímu programu právo,“ uvedla Pasáčková.

Jako první mohou přijít o neoprávněně získaný titul Ph.D. absolventi doktorských studijních programů, které komise prověřila už koncem loňského roku. U čtrnácti z celkem 63 doktorů práv se prokázala závažná pochybení - od účelově sestavených zkušebních komisí, v nichž někdy dokonce zkoušeli odborníci z jiných oborů a bez právnického vzdělání, až po nedostatečně vyplněné protokoly o státní doktorské zkoušce.

Prvních šest

„V šesti případech máme všechny podklady k tomu, abychom mohli zahájit správní řízení,“ prohlásil rektor Západočeské univerzity Josef Průša. Zatím však neexistuje dohoda, zda bude o odebírání titulů rozhodovat on nebo děkan fakulty Jiří Pospíšil.

Vladimíra Dvořáková

Vladimíra Dvořáková

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jména těch, kteří by mohli přijít o titul, škola tají, spekuluje se ale především o lidech z okolí bývalého proděkana Kindla. Může jít například o dalšího bývalého proděkana Ivana Tomažiče, jehož plagiátorská kauza kolotoč skandálů na plzeňských právech rozpoutala, dále o bývalého předsedu akademického senátu právnické fakulty Daniela Teleckého, Kindlova společníka Ondřeje Davida, pedagogy fakulty Jana Kavku a Jana Suchého, a také o bývalého náměstka policejního prezidenta Jana Brázdu.

Dvořáková čelí již druhé žalobě

"Jedná se o žalobu na ochranu osobnosti, obdržela jsem ji ve čtvrtek,“ řekl Právu Dvořáková. „Zřejmě jde o reakci na to, že jsem upozorňovala na fakt, že na fakultě vzniklo něco, co odpovídá síti, což představuje určité bezpečnostní riziko. A pan Kindl byl na této škole proděkanem a předtím děkanem,“ uvedla Dvořáková.

Už loni v říjnu na šéfku akreditační komise podal žalobuTelecký. Kromě omluvy požadoval i sto tisíc korun. „Kritizovala jsem vedení fakulty a pan Telecký to vztáhl i na sebe, což se dá brát i tak, že připustil určitou sebereflexi,“ poznamenala Dvořáková. Telecký žaluje také univerzitu za údajné spojování jeho osoby s neoprávněně získanými tituly.