„Žádný zákon na světě neupravuje postup pro konkrétního pacienta. I náš zákon je velmi obecný. Jen ukládá  léčit podle nejnovějších poznatků vědy tak zvaně lege artis. A je tedy na lékaři aby se rozhodl, kdy ještě nasadí léčbu intenzivní a kdy již paliativní. Komora teď přichází s určitým doporučením, jakýmsi stanovením pomyslných hranic pro obě léčby. Tento krok v podstatě vítáme,“ uvedl Marek Šnajdr, náměstek ministryně zdravotnictví.

Ze strany ČLK se jedná o doporučení, které se týká především pacientů v bezvědomí, kteří nemohou o své vůli rozhodnout o ukončení léčby. Informaci přinesly Lidové noviny.

„Bereme doporučení lékařské komory jako začátek diskuse na toto téma,“ řekl Právu v pátek Marek Šnajdr, náměstek ministryně zdravotnictví. "Odvaha otevřít zmíněné téma zaslouží spíše ocenění," dodal mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

„Máme totiž poznatky o tom, že léčba za každou cenu v posledních týdnech života pacienta není pro něj vždy to nejlepší. V některých případech by pravděpodobně více na místě byla vhodná právě paliativní léčba, tedy tišení bolesti, a tak umožnění důstojného dožití. Vždy se však jedná o individuelní posouzení zdravotního stavu pacienta  a individuální přístup k léčbě. Proto je  v tomto role lékaře  nezastupitelná,“ zdůraznil Šnajdr.

Ministerstvo nevnímá návrh negativně

Uvedl, že komora svůj záměr s ministerstvem nekonzultovala, ale ministerstvo „doporučení komory nevnímá negativně.“

Šnajdr dodal, že „doporučení komory nemůže nahradit obecnou legislativu v rámci zákona o zdraví lidu a podobně.“

Čtyřstránková zpráva podle informací LN radí zdravotnickému personálu, kdy přestat s marnou léčbou. "Neexistuje povinnost zahajovat marnou a neúčelnou léčbu ani v ní pokračovat," uvádí dokument schválený ČLK. Lékaři navíc vždy musí dbát předchozího přání pacienta.

Doporučení se týká všech pacientů se selháním více orgánů, kteří nemají vyhlídky na uzdravení, jejich zdravotní stav se zhoršuje a léčba jen prodlužuje jejich utrpení. Nezahájení ani nepokračování v léčbě však podle komory v žádném případě nelze zaměňovat s eutanazií.