Rada ústavu, která se sešla v pondělí odpoledne, obdržela celkem sedm obálek se jmény uchazečů. Na pěti jménech, která postupují do druhého kola, se podle mluvčího Jiřího Reichla usnesla jednomyslně.

"Rada má teď k dispozici návrhy všech uchazečů na činnost ústavu. Ve středu se sejde podruhé, aby vyslechla od každého z nich půlhodinovou prezentaci. Není vyloučeno, že ještě týž den rozhodne o obsazení funkce,“ řekl Právu mluvčí ústavu Jiří Reichl.

Pokud se ve středu nerozhodne, lze závěr očekávat v nejbližších dnech, dodal mluvčí. Nový ředitel by měl do funkce nastoupit 1. dubna, a to na pětileté období.

Zájem projevili pracovníci Akademie věd ČR

Jiří Pernes, jehož jméno jako jediné uniklo do médií ještě před uzávěrkou výběrového řízení, pracuje v pražském Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Specializuje se na Dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a československé dějiny po roce 1945.

Antonín Kostlán pracuje ve Výzkumném centru pro dějiny vědy, je členem Vědecké rady Akademie věd ČR. Vladimír Čermák působil do loňského roku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého jako odborný asistent, je vědeckým pracovníkem s filozofickým a sociologickým vzděláním.

O funkci ředitele se může ucházet bezúhonný člověk s vysokoškolským magisterským vzděláním. Podmínkou je pětiletá praxe v řídící funkci, příslušné odborné znalosti, ovládání angličtiny a u zájemců narozených před prosincem 1971 také čestné prohlášení, že nebyli členy nebo kandidáty komunistické strany ani příslušníky SNB nebo spolupracovníky Státní bezpečnosti.