Právo tuto informaci nalezlo v účetní uzávěrce Haguessu za rok 2006, která je veřejně přístupná. Účelová dotace byla firmě poskytnuta především na projekt čipové karty, který se však nemohl realizovat bez toho, aniž by o několik měsíců později nebyla pražskou samosprávou vypsána zakázka na Opencard. Podle Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu mohl Haguess v roce 2006 dokonce čerpat granty za téměř 50 miliónů korun.

Systém měl být zpočátku podle Haguessu provozován „pro více než 50 tisíc obyvatel Libereckého kraje a Hlavního města Prahy, kteří budou mít díky vlastnictví multiaplikační čipové karty přístup nejen ke službám v rámci svého regionu, např. možnosti bezhotovostní úhrady jízdného v regionální hromadné dopravě, ale i ke službám v rámci partnerského regionu, např. bezhotovostní úhradě parkování“.

Propojení nefunguje

Pražan, který si Opencard koupil, ale může dnes čili o pět let později zapomenout na to, že by jí platil třeba parkování v Liberci. „Propojení mezi Libercem a Prahou dnes není, protože neexistuje žádná obchodní nebo politická dohoda mezi městy. Žádný jiný důvod není. Haguess má připraveno technologické řešení, které provozování umožňuje,“ řekl Právu ředitel Haguessu Petr Stránský, který se do září 2007 na projektu podílel jako poradce.

„Smyslem bylo vytvořit systém, který umožní propojení nezávislých kartových center,“ uvedl Stránský s tím, že tato část projektu je hotová. Jenže i v Klientském centru liberecké městské karty si Právo včera ověřilo, že liberecká karta s pražskou Opencard „není kompatibilní a ani se o tom zatím neuvažuje“.

„Dodavatel je stejný jako v případě Opencard, ale databáze jsou odlišné. Technicky to tedy zatím není možné,“ řekl Právu zdroj blízký libereckému magistrátu. Původní záměr projektu, na který získal mnohamiliónovou dotaci, tak Haguess zatím nenaplnil.

„Předkládaný projekt bude převážně financován a podporován ze zdrojů komerčních firem, které se na projektu podílejí, a dále ze zdrojů samosprávných celků, které do něj vstupují,“ stojí v původním návrhu projektu, jejž má Právo k dispozici. Arnošt Traxler, jeden z hodnotitelů, který se později stal členem dozorčí rady Haguessu, ohodnotil projekt firmy 98 body ze 100. S celkovým hodnocením více než 66 bodů se Haguess, který spolupracoval s firmou Capitol Internet Publisher, z asi 40 projektů umístil na druhém místě za Hospodářskou komorou ČR.

Bérová: Rozhodovali experti

Exministryně Bérová si na konkrétní projekt včera nevzpomněla. „Celkem šlo o dotace v objemu 200 miliónů korun, které vláda poskytla z výnosu z privatizace Českého Telecomu. O udělení dotací ministerstvo rozhodovalo na základě doporučení Fóra pro vysokorychlostní internet, ve kterém byli lidé navržení odbornými organizacemi a asociacemi,“ řekla Právu Bérová.

Problémem některých dotací podle ní mohlo být, že nástupce jejího ministerstva – ministerstvo vnitra – nakládání s dotacemi již nekontrolovalo. Tisková mluvčí vnitra Jana Malíková včera přislíbila, že resort tuto skutečnost prošetří a bude o ní Právo informovat.

Haguess podle některých zdrojů skutečně v roce 2006 poskytl určité služby pro liberecký i pražský magistrát, pilotní fáze projektu čipové karty však skončila nevalně. Haguess totiž vsadil na tzv. hybridní kartu s kryptoprocesorem, což se podle výsledku loňského auditu společnosti Nexia ukázalo „jako koncepčně zcela chybné rozhodnutí“.

Již v době schvalování projektu byla k dispozici modernější bezkontaktní karta s vyšším zabezpečením, kterou pak firma Haguess v projektu ve velmi krátké době začala používat.

I v současné době je v provozu z celkového počtu 50 tisíc pouze 4950 kusů původních hybridních karet, zbylá část, asi 45tisíc kusů, má ležet ve firemních skladech. „Je zcela racionální očekávat, že tyto karty nebudou klienty Opencard využívány a představují zmařenou investici. Přesto došlo k tomu, že celá dodávka všech 50 tisíc kusů hybridních karet za zhruba 18,9 miliónu Kč včetně DPH byla firmě Haguess zaplacena,“ konstatovali auditoři Nexie.