Podle návrhu měla být zkrácena provozní doba metra a měly být zrušeny některé autobusové linky.

Bém uvedl, že spoje zůstanou zachovány v nynější podobě, a cestující tak nepřijdou o první ranní ani poslední noční metro. O změnách se uvažovalo od sedmého března.

"Provoz metra i návazné autobusové dopravy bude zachován v dnešní podobě, první i poslední spoje zůstanou tak, jak jsou na ně cestující zvyklí," konstatoval primátor.

Šéf dopravního podniku Martin Dvořák uvedl, že jedinou letos chystanou změnou u autobusů bude "přesun kapacit" u linek, které nejsou dostatečně vytíženy ve prospěch těch, které jsou přetížené.

ROPID pravidelně zpracovává desítky návrhů na optimalizaci městské hromadné dopravy, které vždy před předložením ke schválení Radou hl. m. Prahy jsou projednávány s jednotlivými městskými částmi. Tak tomu bylo i v případě v současné době zpracovaného materiálu „Návrh optimalizace sítě PID“. Tento materiál bude na základě rozhodnutí primátora z projednávání stažen, doplnil Dvořák.