Lidé jsou podle průzkumu nejvíce spokojeni především s osobou premiéra Jana Fischera. Kladně jej hodnotí tři čtvrtiny lidí. Nespokojená je s předsedou vlády jen pětina lidí.

Vysokého hodnocení dosáhla i vláda jako celek. S její činností jsou spokojené dvě třetiny lidí, naopak nespokojena je přibližně čtvrtina.

Spokojenost s vládou Jana Fischera v %
 spokojen
nespokojen
neví
s programem
56
24
20
s její činností
66
24
10
s komunikací
5629
15
s lidmi ve vládě
48
35
17
s osobou předsedy
75
17
8
Průzkumu se ve dnech 11. až 18. 1. 2010 zúčastnilo 1074 respondentů.

Nadpoloviční většina dotázaných je spokojena i s vyhlášeným programem vlády a s její komunikací s veřejností, zatímco nespokojenost s programem dala najevo čtvrtina respondentu a s komunikací jsou nespokojeni asi tři dotázaní z deseti.

Relativně nejmenší, avšak stále ještě zřetelně převažující spokojenost šetření zaregistrovalo v případe personálního složení vlády, s nímž spokojenost deklarovala necelá polovina a nespokojenost přibližně třetina oslovených.

Relativně vyšší podíly vyjádření spokojenosti šetření zaznamenalo mezi absolventy vysokých škol, respondenty, kteří hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, a voliči ODS či TOP 09.

Naopak zřetelně kritičtějšími byli ti, kdo považují životní úroveň své domácnosti za špatnou, a lidé, kteří nepreferují žádnou stranu a nehodlají volit. Stoupenci KSČM vyjadřovali častěji výhrady k činnosti a složení vlády.