Švýcarskou firmu Towit Machinery a offshorovou společnost Dumfries Holdings Limited, která má sídlo v karibském ostrovním státečku Svatý Vincent a Grenadiny, přizval předseda tříčlenného rozhodčího senátu Petr Kužel v první polovině ledna nejdříve jako vedlejší a poté dokonce jako hlavní účastníky sporu na straně Diagu Human.

Kuželův návrh zatím není účinný. Dosud totiž nemá souhlas dalších dvou rozhodců, jimiž jsou bývalý proděkan plzeňských práv Milan Kindl, kterého vyslal do arbitráže stát a Diagem Human nominovaný švýcarský rozhodce Damiano Della Ca.

Kužel je jako rozhodce vázán mlčenlivostí, ke svým krokům v arbitráži se tak nemůže vyjádřit.

Firmám Towit Machinery a Dumfries Holdings se s největší pravděpodobností podařilo získat část nároku na asi 30 procent Šťávovy pohledávky, který dosud marně uplatňoval Šťávův bývalý advokát Jiří Oršula.

Vyškrtnutí ze seznamu

Ten již dříve o zařazení do rozhodčího řízení s firmou Diag Human několikrát neúspěšně usiloval. Nepodařilo se mu to mimo jiné proto, že byl vyškrtnut ze seznamu advokátů České advokátní komory – kvůli tomu, že v roce 2003 předal tehdejšímu premiérovi Vladimíru Špidlovi informace týkající se protistrany – Diag Human, tedy Oršulova bývalého klienta.

Firma Diag Human požaduje po státu zhruba 14 miliard korun za zmaření jejích obchodů s krevní plazmou na počátku 90. let. Jde o vůbec nejdelší obchodní spor v dějinách České republiky.