"Platnost signálu je od 12:00 hodin dne 27.1. 2010 do odvolání,“ uvádí se ve zprávě meteorologů.

Obdobnou informaci podle Vlčkové obdrželi i tzv. velcí znečišťovatelé ovzduší, kteří jsou uvedení v tzv. smogové vyhlášce. Patří sem například firmy ArcelorMittal Ostrava či Třinecké železárny a další průmyslové koncerny. V tuto chvíli nemá kraj žádné nástroje k tomu, aby nařídil velkým znečišťovatelům omezení výroby. To je v kompetenci ministerstva životního prostředí.

"Přesto hejtman Moravskoslezského kraje vyzval významné znečišťovatele kraje, aby omezili na nezbytně nutnou míru své výrobní procesy s cílem snížení množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší,“ doplnila Vlčková.

Továrny se už uzpůsobily

Jedním z velkých znečišťovatelů v kraji je například společnost ArcelorMittal Ostrava. "Společnost nečekala na výzvy, ale reagovala bezprostředně poté, co se v důsledku mrazivého a inverzního počasí situace v kraji zhoršila,“ uvedla mluvčí společnosti Věra Breiová.

Přestože mnohá výrobní zařízení společnosti jsou podle ní vytížena na méně než polovinu toho, co povoluje platné integrované povolení, firma omezila výrobu na aglomeracích, které jsou nejvýznamnějším zdrojem emisí tuhých znečisťujících látek jako je prach.

"Jeden spékací pás je zcela zastaven, zbývající čtyři spékací pásy jsou provozovány pouze omezeně. K tomuto režimu jsme přistoupili přesto, že chybějící aglomerát nutný pro provoz vysokých pecí musíme nahrazovat peletami, což znamená vyšší finanční náklady,“ dodala Breiová.

Současně je podle ní omezen provoz následujících technologických zařízení, jako je chlazení a třídění aglomerátu. Adekvátně k tomu jsou výrazně sníženy i emise PM10.

Výrobu podle Breiové snížila firma i na vysokých pecích (o 63 % nižší proti platnému integrovanému povolení pro toto zařízení), na ocelárně dosahuje pouze 55 % povoleného objemu a na koksovně se pohybuje na 75 % povoleného objemu.