Novela by se týkala celé řady trestných činů, kde morální újma je vyšší než případná materiální újma. To je například trestný čin znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního nátlaku nebo pomluvy,“ uvedl Pospíšil. Nyní má poškozený nárok na náhradu hmotné škody.

Poslanec upozornil na nynější situaci, kdy musí oběť po pachateli vymáhat jakoukoliv náhradu za nemateriální újmy vzniklé následkem trestného činu žalobou v občanském řízení. "Jako účastník řízení musí zaplatit soudní poplatek, najmout si advokáta a účastnit se celého soudního řízení znovu se všemi traumatizujícími zážitky. Poté má šanci, že něco na konci vysoudí," doplnil Pospíšil.

Navrhuje proto, aby soudce v rámci trestního řízení, při němž posuzuje vinu, rozhodl i o případném odškodnění. "Platí, že postavení oběti trestného činu v ČR není zcela srovnatelné se západním standardem jiných zemí EU,“ dodal Pospíšil.

Vzorem pro navrhované změny jsou podle něj trestní řády z Holandska, Francie a Rakouska, kde je zajištěna větší ochrana práv obětí trestných činů.