Člověk v tísni obdržel skrze SMS 2,2 milióny korun, další bezmála čtyři milióny poslali lidé na účet. Dalších 300 000 věnovala organizace ze svých zdrojů.

Humanitární organizace Adra prozatím vybrala tři a půl miliónu korun.

Dalších dva a půl miliónu korun obdržela do pátku také Česká katolická charita prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc. Další milión poskytla organizace z výnosů Tříkrálové sbírky a vlastních fondů. Kolem sto tisíc korun se prozatím sešlo také na účtu Českého červeného kříže.

Dalších pět miliónů korun vyčlenilo prozatím na pomoc Haiti ze svého rozpočtu české ministerstvo zahraničí. Částka byla na pondělním jednání vlády rozšířena o dalších 15 miliónů korun. K pěti miliónům, přibylo 10 miliónů z vládní rezervy a pět miliónů z rozpočtu ministerstva obrany.


Jak můžete opravdu pomoci lidem na Haiti

Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic provozuje na Haiti tři nemocniční zařízení a zřídila tam několik polních nemocnic. Lidé mohou posílat peníze na účet 2101050700/2700, VS 111.

Člověk v tísni vyhlásil sbírku na pomoc postiženému Haiti. Lidé mohou přispívat na konto SOS Haiti 40954095/0300. Organizace věnovala na rychlou pomoc 300 000 korun ze svého humanitárního fondu.

Charita Česká republika vyhlásila na pomoc Haiti veřejnou sbírku a otevřela sbírkový účet 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999.

Do sbírky je možné přispět také odesláním třicetikorunové  DMS HAITI na číslo 87777.

Sbírku vyhlásila i organizace ADRA. Otevřela účet 40284028/0300, VS 391. Přispívat lze i pomocí mobilu zasláním dárcovské sms v hodnotě 30Kč ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777