„Tradičně nejvyšší počty drží hlavní město Praha, kde si své ano řeklo loni 68 dvojic mužů nebo žen,“ sdělil Právu Milda Šlehofer, který se problematice registrovaných partnerství dlouhodobě věnuje.

Od sebe šlo jen 34 dvojic

Většinou jde o trvalejší poměr. Z celkového počtu uzavřených partnerství oficiálně vztah ukončilo jen 34 dvojic, z toho 17 lesbických. V mnohých případech žádají partneři i o změnu příjmení na příjmení partnera či partnerky.

O druhé místo spolu soutěží Středočeský (23) a Jihomoravský kraj (22).

„V roce 2009 bylo ve Středočeském kraji uzavřeno 23 registrovaných partnerství, z toho bylo 15 gay párů a osm lesbických. Množství uzavřených svazků se již několik let mění pouze minimálně, trend určitě neklesá, ale ani nestoupá. Zatím máme na letošní rok naplánované další tři obřady, z toho jeden mezi Palestinci. Kromě toho registrované partnerství ukončilo deset párů, všechno lesbičky. Ty obecně ukončují vztahy daleko častěji než gayové, “ řekla Právu Jaroslava Vrňáková z Krajského úřadu Středočeského kraje.

V Jihomoravském kraji uzavřelo svazek 22 dvojic. I zde jsou agilnější muži, kteří dlouhodobě nad ženami v počtu svazků převažují. „Nejvíce párů je přímo z Brna, ale samozřejmě jsou páry i z malých obcí na okresech Brno-venkov či Znojmo,“ uvedla vedoucí matriky Brna-středu Markéta Tintěrová.

Zůstalo pouze u rezervací termínů

Na opačném konci tabulky je Pardubický kraj, kde nedošlo loni k uzavření ani jednoho registrovaného partnerství a kraj Vysočina, kde v roce 2009 uzavřel dohodu jeden pár.

„Můžeme skutečně potvrdit, že v loňském roce jsme nezaznamenali jediný obřad registrovaného partnerství. Proč tomu tak v loňském roce bylo, vysvětlení nemám, ale v roce 2007 jsme uskutečnili sedm takových obřadů. Několik párů si sice loni osobně rezervovalo termíny u našeho úřadu, ale nakonec se nikdo nedostavil nebo to osobně odřekli. Teď v lednu už máme jeden obřad rezervovaný,“ řekla Právu Hana Jeníková z odboru správních agend magistrátu v Pardubicích.

Vysočina: jen 12 dvojic

Na Vysočině se za dobu platnosti zákona zaregistrovalo jen 12 dvojic. Nízký počet registrovaných párů přisuzuje mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis venkovskému rázu regionu, který je krajem s vysokým počtem malých sídel, kde si lidi navzájem vidí do talíře, a z toho vyplývá značná konzervativnost.

„Lidí se sexuální orientací na stejné pohlaví je tu určitě stejné množství jako všude jinde, ale oficiální potvrzení tohoto faktu pro ně může v tomto prostředí představovat hlavně psychologický a společenský problém. Někteří tak možná uzavření registrovaného partnerství řeší změnou adresy do anonymnějšího jiného kraje, jiní se k tomuto způsobu legalizace života v páru třeba ani neodhodlají,“ řekl Právu.

„V roce 2007 jsme tu měli dva páry, jeden ženský a jeden mužský, o rok později čtyři dvojice a z nich jen jeden ženský pár. Vloni uzavřel registrované partnerství jediný pár, a opět muži, přičemž jeden z nich byl Brazilec,“ uvedla jihlavská matrikářka Libuše Indrová.

Věk podle ní nehraje u těchto svazků určující roli – o registraci žádaly páry mladé i starší, polovina vysočinských partnerů svůj protějšek našla přímo v kraji, čtyři páry hledaly mimo hranice regionu a cizince zvolili dva občané Vysočiny. Kromě loňského aktu ještě v minulosti zaznamenali lesbický pár, kde jedna z žen pocházela ze Slovenska.

Obřady jsou v krizi více skromné

Poměr registrací párů v 1. a 2. pololetí je 90:113. „Druhá polovina roku nalákala na radnice opět více gayů a leseb, a potvrdila tak předpoklady předchozích let, kdy v druhém pololetí do svazku vstupuje více dvojic,“ sdělil Právu Šlehofer.

Podle něho do záměru vzít se u stejnopohlavních dvojic finanční krize nezasáhla. „Ovšem podle postřehu některých matrikářek byly přece jen některé obřady skromnější, než tomu bylo v předchozích letech,“ dodal Šlehofer.

To potvrzuje i středočeská matrikářka. „I když se počet nově uzavřených registrovaných partnerství příliš nemění, je patrná změna ve způsobech obřadu. Dříve jsem hodně jezdila třeba na výjezdy na různé zámky. V roce 2009 už to bylo pouze dvakrát. Je to zřejmě i otázka financí,“ vysvětlila Vrňáková.

Partneři i ze zahraničí

Uzavřený partnerský svazek mezi českým a brazilským protějškem loni v Jihlavě není nic neobvyklého. Ve druhém pololetí 2009 bylo nejméně 10 vztahů smíšených, přičemž partneři či partnerky byli z Austrálie, Brazílie, Dominikánské republiky, Kolumbie, Mexika, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Velké Británie. „Češi a Češky jsou stále atraktivními partnery i pro cizince,“ konstatuje Šlehofer.