Také na ostatních ze 16 sledovaných stanic v kraji se koncentrace imisí vyšplhaly až na trojnásobek denního limitu, který je 50 mikrogramů. Obyvatelé kraje nemají podle Augustové příliš dobré vyhlídky na to, že by se situace během čtvrtka výrazně změnila.

„Vítr není nijak silný, takže nepředpokládáme zlepšení situace,“ uvedla s tím, že ke změně snad dojde během pátečního dopoledne.

„Mělo by začít sněžit, což by mohlo imisní situaci změnit. Neočekáváme ale výraznou změnu. Koncentrace začnou klesat pomalu,“ uzavřela Augustová.