„Na fakultě skončí ke konci roku a to na základě vzájemné a myslím si, že velmi korektní dohody,“ řekl Pospíšil.

Školu už sám opustil bývalý proděkan Milan Kindl, okamžitou výpověď dostal v říjnu i bývalý děkan Jaroslav Zachariáš a druhý někdejší proděkan Ivan Tomažič. Oba jí však rozporují a na škole tedy působí dál, ale již neučí.

Tomažič, jehož plagiátorská aféra sérii skandálů na plzeňských právech rozpoutala, pravděpodobně rovněž patří mezi šestici adeptů na ztrátu titulu. Spekuluje se i o předsedovi fakultního akademického senátu Danielu Teleckém, dalších učitelích - Janu Suchém, Ondřeji Davidovi a o bývalém náměstkovi policejního prezidenta Janu Brázdovi, který na fakultě rovněž učí.

Vedle toho vyšetřovací komise pokračuje v prověřování studijní dokumentace absolventů. Podle rektora ZČU Josefa Průši by měla komise, prověřit celkem 830 rigorózních prací. Dále se musí zabývat také 560 absolventy magisterského studia. Část prací již prověřila, přičemž objevila i řadu nesrovnalostí. [celá zpráva]