Bezouška, který je členem rektorské komise prošetřující nestandardní studia, jakoukoliv zmíněnou manipulaci odmítá.

„Některé pedagogy jsme skutečně pozvali na jednání komise, protože prověřujeme všechny okolnosti problematických studií. Byli mezi nimi i ti, kteří měli zkoušet pana Jančíka,“ řekl Právu Bezouška. Výsledek těchto jednání odmítl komentovat, zdůraznil však, že se nejednalo o nějaké přesvědčování, ale o prověřování faktů.

„Ostatně jsem u toho nebyl sám, byli tam i další členové komise. A mimochodem - 4. prosince jednali beze mne, vůbec jsem v Plzni nebyl,“ podotkl Bezouška.

Jančík vzkázal Pospíšilovi: Ukažte diplomku

Jančík se pustil i do děkana a stranického kolegy Jiřího Pospíšila, kterého v dopise mimo jiné vyzývá k předložení diplomové a rigorózní práce. „Obě jsou veřejně přístupné v knihovně fakulty,“ reagoval Pospíšil. Jeho diplomová i rigorózní práce je na téma Věcná břemena.

„Rigorózní práce z diplomové vychází, je však delší o čtyřicet stran. Ostatně ji přezkoumala samotná akreditační komise a podle profesora Josefa Fialy, vedoucího katedry občanského práva na brněnské fakultě, je v naprostém pořádku,“ připomněl Pospíšil, který studoval s červeným diplomem.

Už dříve se Jančík navezl do rektora Západočeské univerzity Josefa Průši a to proto, že mu rektor neodpověděl na jeho dopis. V něm chtěl Jančík například vysvětlit, proč Průša považuje jeho studia za neetická. Průša již dříve Právu řekl, že Jančíkovi chybí záznamy o zkouškách a zápočtech na některých katedrách.