"Nedostatky různé závažnosti jsme shledali ve 47 případech, u nich bude proto šetření pokračovat," uvedla Pasáčková.

Podle rektora ZČU Josefa Průši by měla komise, která se schází hlavně o sobotách, prověřit celkem 830 rigorózních prací. Dále se musí zabývat také 560 absolventy magisterského studia.

V uplynulých dnech už dokončila kontrolu všech absolventů doktorského studia. Vážná pochybení zjistila ve 14 z celkem 63 případů. U některých chyběly například doklady o publikační a vědecké aktivitě, dále shrnutí určené pro členy komise. Mezi nedostatky řadí komise také to, když pod zkouškou není podepsán dostatečný počet zkoušejících a podobně. [celá zpráva]

Univerzita nyní čeká na stanovisko advokátní kanceláře, které by měla dostat v půlce prosince. Teprve na základě právního rozboru bude jednat o konkrétních jménech a postupech, tedy i o případném odebrání titulu.

O osudu plzeňských práv rozhodla minulý týden akreditační komise. Navrhla pozastavit přijímání uchazečů o doktorská studia a dočasně zakázat udělování titulu Ph.D.. Fakulta by měla také ztratit právo udělovat v rámci rigorózního řízení titul JUDr.. V magisterském programu bude moci fakulta pokračovat, což bylo pro další existenci školy klíčové.