Poslanci se neztotožnili s prezidentovým názorem, že "jde o novelu, která stojí proti zájmům většiny občanů a která ve svém důsledku nepřispěje ani k zamýšlenému zvýšení kvality ochrany životního prostředí", a veto přehlasovali.

Odpůrci novely argumentovali, že norma nebyla řádně prodiskutována a obsahuje nejasnosti stran možných účastníků řízení. Zastánci naopak tvrdili, že pokud nebude novela přijata, mohla by ČR přijít o některé dotace z fondů EU.

Odpůrci zákona se zároveň obávají, že jeho přijetím bude docházet k oddalování zahájení staveb a odchodu potenciálních investorů, které toto neúměrné protahování odradí.