„Rychlost se zvyšovat nebude, protože by to ohrozilo bezpečnost silničního provozu,“ potvrdil ve středu Právu zpravodaj hospodářského výboru Sněmovny pro tuto novelu Karel Šidlo (KSČM).

Jak na středečním senátním semináři věnovaném této novele upozornil Josef Tesařík z policejného prezidia, na vrub nepřiměřené rychlosti jde v Česku každá druhá smrtelná nehoda na silnicích.

Za letošních prvních deset měsíců policie v ČR šetřila celkem 61 526 nehod, při nichž bylo usmrceno 701 lidí. „Je to sice o sto méně mrtvých než za stejné loňské období, znepokojující ale je, že v říjnu se nehodovost nečekaně zvýšila,“ informoval Tesařík.

Roste agresivita řidičů

Ředitel Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil upozornil, že přes existenci bodového systému postihu neukázněných motoristů se zvyšuje agresivita řidičů.

„Na tom, že bodový systém neplní zcela svou úlohu, má podíl nízká četnost silničních kontrol, nedostatečná vymahatelnost práva, ale také negativní kampaň politiků, kteří bodový systém začali zpochybňovat,“ prohlásil Pospíšil.

Vylepšit bodový systém je cílem zmíněné novely. Poslanci například navrhují zrušit body za nesvícení za jízdy i za překročení rychlostního limitu v obci do 20 km/h a na dálnicích do 30 km/h, a zpřísnit naopak postih za ohrožení chodců. Nová legislativní úprava má také zabránit zneužívání institutu tzv. osoby blízké při projednávání dopravních přestupků, či zvýšit věkovou hranici pro povinnou lékařskou prohlídku řidičů z 60 na 65 let.

Novela asi v platnost od 1. července 2010

Kromě této novely, na jejíž přípravě se výrazně podílela expertní skupina ustavená ministerstvem dopravy, čeká na projednání ve Sněmovně ještě několik dalších poslaneckých návrhů na změny zákona o provozu na pozemních komunikacích.

„Všechny existující návrhy je teď třeba sjednotit do jedné komplexní novely, a teprve tu ve Sněmovně projednat. Společný návrh novely pak bude Sněmovně předložen na její lednové schůzi a schválen by měl být do konce prvního čtvrtletí,“ informoval Šidlo.

Pokud pak novelu podpoří i Senát a podepíše prezident Václav Klaus, mohly by změny v bodech i pravidlech silničního provozu začít platit od 1. července 2010.