Řápková poukazuje na to, že je osobou veřejně činnou a že zásah do jejích osobnostních práv je proto obzvlášť citelný. Nepravdivá tvrzení univerzity by mohla vést až k jejímu vyřazení z veřejného života, píše se v žalobě.

Primátorka v pondělí podala v souvislosti se svým studiem práv k plzeňskému státnímu zastupitelství i trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z krádeže a neoprávněného nakládání s osobními údaji.  

Pochybnosti kolem platnosti primátorčina titulu se rozvířily ve chvíli, kdy nebyl k nalezení vysokoškolský index a její diplomová práce, kterou měla pouze doma v pracovní verzi. V pondělí však Lidové noviny uvedly, že kopie indexu byla na fakultě nalezena. Z něj referentka údajně zavedla údaje o Řápkové studijních výsledcích do systému. Tím se vysvětlilo, jak se údaje do systému dostaly, když si Řápkovou na škole nikdo nepamatuje.

Fakulta však podle rektora Josefa Průši bude trvat na předložení originálního indexu. Pokud totiž zanesla do elektronické databáze údaje z indexu referentka, je to nestandardní postup, protože by to měla ještě katedra potvrdit. Pravostí podpisů pedagogů v kopii indexu se bude ještě zabývat písmoznalec.

Řápková: Za dokumenty o studiu je zodpovědná škola

Řápková v poslední době přechází do protiútoku a záležitost zřejmě bude projednávat soud. Představitelé fakulty ji údajně očerňují bez předložení důkazu o pochybení při jejím studiu, prohlásila primátorka. Poté, co byl nalezen její vysokoškolský index, očekává předložení originálu své diplomové práce. 

Nález kopie indexu na fakultě považuje za důkaz, že se věci začínají dávat do pohybu. "Ovšem až poté, co jsem dala věci Policii ČR k prošetření. Fakulta sama do té doby neměla zájem je vyšetřit, ale pouze mediálně očernit moje jméno,“ útočí primátorka.

 

Fakulta se podle ní veřejnosti snaží vnutit představu, že bývalí studenti jsou povinni předkládat důkazy o svém studiu. "Naopak je to škola, kdo má veškeré dokumenty podle zákona k dispozici," vysvětluje primátorka, proč nemá svázanou diplomovou práci či vysokoškolský index.

Řápková studovala v Plzni magisterský obor v letech 2000 až 2005. Prokazuje to rozhodnutím o přijetí, vysokoškolským diplomem a pracovní verzí diplomky. Přestože žádný jiný důkaz o studiu nemá a kantoři si ji nepamatují, připadá jí podivné, že se neustále řeší její případ místo údajných stovek prominentních rychlostudentů.  

Fakulta má ze mě strach, domnívá se Řápková

"Je evidentní, že se někdo snaží odvádět pozornost od skutečných problémů fakulty. Někdo to chce zahrát do outu, budu ale trvat na detailním prošetření celého případu Policií ČR. Hraje se tu velmi nečistá hra. Občané mají právo vědět, jak to doopravdy je,“ dodala primátorka.  

Skvrnu na své pověsti se snaží vyčistit i protiútokem. Médiím předala anonymní dopis ze své emailové pošty od "nespokojených studentů". Přiložená fotografie dokumentu podle ní prokazuje, že syn jednoho z jejích nejhlasitějších kritiků Jana Kociny se dostal na školu díky protekci. U přijímacích zkoušek podle ofoceného elektronického výpisu nezískal 16. června 2008 Kocinův tehdy devatenáctiletý syn ani bod, přesto byl ke studiu přijat.  

Ať si paní Řápková říká, co chce, ona tady nestudovala, na fakultě strávila minimum času, možná žádný.Jan Kocina

"Sami studenti mi zasílají dokumenty, které tato podezření dokazují. Vše předám policii, aby tyto skutečnosti prošetřila a zjistila všechny okolnosti,“ uvedla primátorka. Podle ní ji fakulta špiní jen proto, že se jí bojí. "Mají strach z toho, že se odhalí všechny nekalosti, které se na fakultě odehrávaly,“ tvrdí. Došla k závěru, že to je jediné vysvětlení "nepodložených lží, které o ní lidé z univerzity prostřednictvím médií šíří."   

Kocina odmítl, že by u jeho syna, který loni dělal přijímací zkoušky na plzeňská práva, rozhodlo něco jiného, než vědomosti. "Přijímací zkoušku dělal 16.června 2008 a uspěl, byl přijat rovnou, ne na žádné odvolání. To, že nemá na výpisu ani bod, nechápu, já jsem žádnou možnost ovlivnit výsledek přijímacích zkoušek neměl,“ řekl Právu Kocina, podle nějž byl jeho syn zároveň řádně přijat i na pedagogickou a filozofickou fakultu Západočeské univerzity.

"Paní Řápkovou vede k jejím výpadům snaha odvrátit pozornost od svého případu. Protože ať si říká, co chce, ona tady nestudovala, na fakultě strávila minimum času, možná žádný,“ doplnil Kocina.