Pane první místopředsedo ČSSD, hejtman David Rath tento týden rozpoutal diskusi svou pochvalou komunistů v kraji a názorem, že by byla dobrá menšinová centrální vláda soc. dem. s podporou KSČM. Bylo to v době blížícího se dvacátého výročí 17. listopadu 1989 taktické?

Myslím si, že atmosféra kolem výročí kolem 17. listopadu není vhodná pro debaty tohoto typu. A musím říci, že ani v soc. dem. ta atmosféra taková není. My v souvislosti s výročím vzpomínáme na to, jak jsme obnovovali ČSSD. A to jako jasnou levicovou, demokratickou alternativu vůči tehdejší komunistické straně. Jsem rád, že se nám za dvacet let podařilo získat výraznou podporu občanů a že máme více voličů, než má KSČM. Ta se přece jen bohužel stále hlásí k odkazu předlistopadové KSČ.

Pokud jde o můj názor na povolební uspořádání, primární je, aby v příští vládě hrál klíčovou roli program ČSSD. Jestliže se do Sněmovny dostane více stran, pak bych upřednostňoval levostředovou vládu. Menšinová vláda by se podle mého názoru měla opírat o toleranci více stran. To by jistě pro pozici takovéto menšinové vlády bylo lepší. Variantu, kterou zmínil David Rath, bych považoval za nouzové řešení v případě, že by na politické scéně přetrvala atmosféra, kterou jsme zažili po volbách v roce 2006. Kdy nebyla ochota k žádnému programovému kompromisu a převažovala vůle k silovému řešení.

Jaké zkušenosti coby předseda poslanců ČSSD máte s komunisty ve Sněmovně?

Zkušenost a dojmy jsou velmi smíšené. Na jednu stranu jsme spolu s hlasy KSČM dokázali zlepšit tzv. Janotův balíček, pak jsou ovšem oblasti, kde KSČM hlasuje s ODS. Komunisté hlasovali proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Občas hlasování KSČM nerozumím, komunisté pomohli zamítnout zákon o regulaci lobbingu, brání tomu, aby se projednala novela loterijního zákona. Takže v parlamentní praxi najdeme příklady, kde působí synergicky hlasy KSČM i ČSSD ve prospěch zlepšení sociálního zákonodárství, ale současně se dostáváme do některých konfliktů.

Když se bavíme o levici, část ČSSD mává rukou nad Stranou práv občanů, na druhou stranu jsou slyšet obavy, že zemanovci mohou, byť s nízkým volebním výsledkem, ohrozit vítězství vaší strany. Jaký je váš názor?

My si myslíme, že soc. dem. nedělá takové chyby, aby umožnila rozvoj podobného projektu, jako je Strana práv občanů. My jsme moderní soc. dem. strana, mohou nás s klidným svědomím volit jak lidé z levice, tak lidé ze středu politického spektra. Nalevo od nás je relativně silná komunistická strana, napravo od nás ODS a některé její satelity. Myslíme si, že na politické scéně není prostor, který by soc. dem. uvolnila svými chybami. Myslím si, že volby pro ČSSD dopadnou dobře a pro podobné projekty nedobře.

Říkáte, že nezaznamenáváte chyby ČSSD. Vzpomínám na drama počátkem července, kdy byla snaha odstranit Davida Ratha z kandidátky. Jiří Paroubek to těžce nesl. V tuto chvíli vidíte nějaké tendence ke změně ve vedení strany?

Soc. dem. je strana, která netrpí nějakými vnitřními spory. Koneckonců jsme se také shodli na tom, že by se neměly měnit kandidátky před příštími volbami do Sněmovny. Jsme hodně vytížení vážnou odpovědností, kterou jsme převzali na úrovni krajů. Myslím si, že ve straně není atmosféra, ve které by převážily nějaké individuální zájmy a snahy změnit vedení ČSSD. Ve straně teď není nějaký programový spor, není tady ani debata o strategii. A v zásadě pokud je diskuse, tak občas o některých taktických postupech. Ale nemyslím si, že by hrozily programové či personální diskuse před příštími volbami.

Novým subjektem je také TOP 09. Hovořil jste o levostředové vládě. Dokážete si s TOP 09 představit povolební spolupráci?

Počkáme si na volební výsledek. My bychom rádi počkali také na to, až bude TOP 09 standardní politickou stranou. Zatím je to elitní klub, který mezi sebe nechce pustit nové členy. Uvidíme také, s jakým programem půjde do voleb. Zdali to bude ten starý program, což je vlastně jakýsi béčkový program ODS, anebo zda TOP 09 najde odvahu vykročit ze stínu ODS i v programové oblasti. Je tady ještě příliš mnoho neznámých, než abychom nyní kalkulovali s nějakou povolební spoluprací.

O částečném zrušení poplatků vyjednáváte s lidovci, se zelenými chcete zakázat anonymní akcie. O komunistech jsme již hovořili. Nevytváří se ve Sněmovně jakási koalice, kdy jedině ODS a TOP 09 zůstávají v opozici?

Nám se v posledních týdnech daří pro naše návrhy, zejména v legislativní oblasti, ale také například u zřízení vyšetřovací komise k plzeňské fakultě, získávat širší politickou podporu. Domnívám se, že to není špatně. Nicméně není naší ambicí přetavit tuto širší politickou podporu v to, abychom nějakým způsobem ovlivňovali vládu nebo měli ambici díky této většině směřovat vládu pana Fischera tam, kam by tato vláda směřovat nechtěla.

Celý rozhovor je otištěn v sobotním vydání deníku Právo.