"Výsledek hospodaření po zdanění byl k 30. červnu 2009 minus 81,298.000 korun," řekl Brambaški. Správnost čísel už ověřil auditor.

Likvidátor občanského sdružení nyní čeká, jak bude na předložená čísla reagovat vláda Jana Fischera. Pokud se za dluh nezaručí, Brambaški podá návrh na insolvenční řízení. "Zákon mi nedává jinou možnost. Poslední informací, kterou potřebuji vědět, je to, zda ze strany státu dojde k pomoci, či nikoli. V případě zamítavého stanoviska podám návrh na insolvenční řízení," řekl Brambaški.

Řada věřitelů se domáhá zaplacení svých pohledávek u soudu, mezi jinými podala žalobu Technická univerzita v Liberci nebo Český hydrometeorologický ústav.

Stát věnoval spolu s městem Liberec a Libereckým krajem na pořádání únorového šampionátu přes dvě miliardy korun. Ministerstvo školství podle prověrek Nejvyššího kontrolního úřadu podhodnotilo finanční i organizační náročnost celé akce. Podle kontrol překračovalo dotace schválené vládou na zajištění mistrovství, jednotlivé projekty nebyly dostatečně připraveny, a při jejich realizaci se proto musel navyšovat rozpočet.

Ministerstvo pochybení uznalo. Zároveň však upozornilo, že problém se táhne už od roku 2005, kdy vláda rozhodla o podpoře šampionátu.