"Dnes mohu konstatovat, že ze 7 564 orgánů veřejné moci si schránku samo aktivovalo 4043 těchto institucí, což je 53 procent. U právnických osob je ten poměr bohužel mnohem horší - ze 342 115 právnických osob si aktivovalo schránku pouze 29 procent, 71 procent jsme museli aktivovat sami automaticky," řekl Pecina.  

Ministr připustil, že u subjektů, které si schránku neaktivovaly samy, existuje riziko, že o své zákonné povinnosti vůbec neví nebo schránku zatím neumí ovládat.

Datové schránky, tedy elektronická úložiště dat pro doručování dokumentů, musejí od neděle používat všechny úřady, státní instituce a společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Systém má nahradit papírovou komunikaci úřadů a firem.