Benda v pondělí připustil, že jeho práce je skutečně kratší a nemá dostatečný počet znaků. "Věnoval jsem se její věcné kvalitě a nepohlídal si její délku, což samozřejmě nijak nesnižuje míru mé zodpovědnosti," uvedl poslanec. [celá zpráva]

Benda zároveň dodal, že fakultu začal studovat v roce 2003, kdy nebyl poslancem, a studium dokončil ve standardním termínu po pěti letech.

Bendova rigorózní práce věnovaná restitucím je shodná s jeho magisterskou prací. Byla totiž fakultou uznána coby zdařilá.

Skandál kolem plzeňské právnické fakulty pokračuje i nadále. Posledním absolventem, nad jehož studiem se vznáší otazníky, je chomutovská primátorka za ODS Ivana Řápková. Třebaže má podle diplomu absolvovány semináře trestního práva, u žádného z tamních vyučujících je neabsolvovala. [celá zpráva]