"U 46 absolventů kontrola neshledala závady a u šesti se jednalo o studium, které na právnické fakultě proběhlo v rámci programu ERASMUS. U těchto studentů bylo další šetření zastaveno,“ sdělil rektor Průša.

U 39 absolventů bude kontrola ještě pokračovat. "S ohledem na rozsáhlý spisový materiál a nutnost dalšího zjišťování a prověřování listinných údajů nelze v tomto okamžiku činit jakékoliv závěry,“ upozornil rektor.

"Šetření bude pokračovat, je nutná komunikace s ministerstvem školství i s jinými českými i zahraničními vysokými školami,“ uvedl Průša a dodal: "Výsledky budou průběžně předávány ministerstvu školství.“

Kontrola se zatím zaměřila na absolventy, kteří nemají v celostátní matrice studentů předchozí studium.

"Prověřená studijní dokumentace zahrnuje písemné doklady o přijetí ke studiu, o procesu uznávání dříve absolvovaných předmětů, o procesu povolování upravené prezenční formy studia včetně souběžného absolvování dvou ročníků studia, o průběhu studia, tedy o vykonaných zápočtech a zkouškách i protokoly o státních závěrečných zkouškách včetně obhajob diplomových prací a jejich posudků,“ doplnil Průša.