"Vlak s ní se však už rozjel tak rychle a je tak daleko, že ho asi nebude možné zastavit ani vrátit, jakkoliv bychom si to mnozí přáli," řekl.

"Ani její případný vstup v platnost nebude koncem dějin," poznamenal.

Česko je poslední zemí EU, která dosud lisabonskou smlouvu neratifikovala. K tomu, aby mohla začít platit, chybí právě Klausův podpis a evropští politici na něj netrpělivě čekají. Prezident minulý týden oznámil, že pro ČR žádá trvalou výjimku z uplatnění Listiny základních práv EU, která je součástí lisabonské smlouvy, protože se obává případných majetkových nároků sudetských Němců.

Podle něj není ke splnění podmínky potřeba znovu otevřít celý ratifikační proces.

O smlouvě bude nyní rozhodovat Ústavní soud, k němuž na ni podala stížnost skupina senátorů. Než soudci rozhodnou, Klaus stejně smlouvu podepsat nesmí.