Senátoři údajně Klause požádali, aby ratifikaci odložil a vyčkal rozhodnutí soudu. "Vyhověl jsem jim, protože kdybych tak neučinil, zbavil bych je práva, které jim ze zákona přísluší. Podle informací z tisku bude podání senátorů předloženo Ústavnímu soudu během několika dnů, již 29. září. Předběhnout je v této fázi ratifikací by bylo chybné,“ uvedl v dopise Klaus.

Prezident je přesvědčen, že senátoři svůj záměr myslí vážně a nejde jim jen o obstrukci. Přesvědčili ho o tom údajně samotným textem jejich první žaloby týkající se zákona o vázaném mandátu, z něhož vyjmenovává hlavní body.

"Vaši kolegové se často dovolávají dřívějších stanovisek Ústavního soudu. V závěru své žaloby – v bodě 120 – vyjádřili názor, že sama tato žaloba brání ratifikaci Lisabonské smlouvy do doby, než o ní Ústavní soud rozhodne. Z toho důvodu provést ratifikaci nyní není ani možné a bylo by to kdykoli napadnutelné,“ uzavřel Klaus.