Úředníci spravedlnosti a financí chystají podle informací Práva na podzim jednoduchý plán. Poplatky, které musí zaplatit každý, kdo se obrací na soud, chtějí novelou zákona zvýšit od roku 2011 až na dvojnásobek.

Platit bude každý a za všechno

Zároveň navrhnou přinutit k placení i lidi, kteří jsou od poplatků dosud osvobozeni přímo zákonem. Například rozhádaní dědici mohou teď požádat o rozhodnutí soud, aniž by za to museli zaplatit. Nově by už tuto volnost neměli.

Do kapsy by museli sáhnout i lidé, kteří by se domáhali soudního rozhodnutí svého pracovněprávního sporu. Také tahanice kolem neplnění závazků z kolektivní smlouvy mezi firmou a zaměstnanci by v případě, že by se dostaly před soud, už nebyly zadarmo.Zaplatit by museli i občané, kteří by se na soud obrátili mj. ve věcech důchodů, nemocenského pojištění, sociálních dávek, sociální péče či pomoci v hmotné nouzi. Stejně tak i lidé, kteří by se u soudu domáhali náhrady škody za ublížení na zdraví.

Poplatku by nově podléhaly také spory týkající se voleb či rozpuštění politické strany.

Hodně peněz do státní kasy může přinést také plán spravedlnosti na zpoplatnění řízení o osvojení, povolení uzavřít manželství, o úpravě styku s nezletilými, řešení neshod mezi rodiči, dále schválení důležitých úkonů nezletilého a určení otcovství v případech, kdy návrh nepodá dítě.

Úředníci ministerstva po diskusích se soudci doporučují, aby v těchto případech byl poplatek tisíc korun. Někteří soudci se domnívají, že by tato suma mohla být ještě vyšší, protože paličatost lidí, kteří se nechtějí za žádnou cenu dohodnout, v těchto případech stát stojí velké peníze.

Jde o miliardy

Jen za loňský rok soudní poplatky vynesly státnímu rozpočtu 1,3 miliardy korun. Ministerstvo spravedlnosti si spočítalo, že pokud by se poplatky zvýšily o padesát procent, pak by tato suma mohla narůst až na dvě miliardy. A jestliže by se podařilo prosadit dokonce jejich stoprocentní navýšení, pak by roční příjem z nich mohl dosáhnout 2,7 miliardy ročně.

Když do této doby ministerstvo hovořilo o připravovaných změnách v zákoně, zmiňovalo pouze pasáž, kterou by se zavedl institut tzv. bezplatné právní pomoci. Tím nastavilo laskavou tvář lidem, kteří si tyto služby z finančních důvodů nemohou dovolit.

Na druhé straně ale neinformuje o záměru stejným zákonem zrevidovat soudní poplatky. Čím tedy odůvodňují jeho úředníci potřebu zásadních změn v jejich placení?

Soudy jsou zahlcené i prkotinami

Soudy jsou prý zahlcené, nestíhají, případy jsou stále komplikovanější, a tak je třeba preventivně působit na lidi, aby se na soudy neobraceli s každou prkotinou a více se snažili o mimosoudní vyrovnání svých sporů.

Odvolávají se na mínění některých soudců, podle kterých současná výše poplatků neodráží změny ekonomické situace, složitost sporů a zvýšení nákladů na provoz. Právní úprava soudních poplatků a jejich výše prý v současné době neplní dostatečně regulační a preventivní funkci, nebrání podávání šikanózních žalob a zároveň nemotivuje účastníky k smírnému řešení.

Kolik se nyní platí
Za občanské soudní řízení, jehož předmětem je peněžité plnění
- do částky 15 000 Kč
600 Kč
- v částce nad 15 000 Kč
4 procenta z této částky
Za občanské řízení, jehož předmětem není peněžité plnění
- za každou nemovitost
3000 Kč
- za každý podnik, nebo každou jeho organizační složku
10 000 Kč
Za vydání předběžného opatření
500 Kč
Za vypořádání společného jmění manželů
1000 Kč
Za řízení o výživném
- do 30 000 Kč
300 Kč
- nad 30 000 Kč
1 % z této částky, nejvýše 10 000 Kč
Za řízení ve věcech obchodního rejstříku
- za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku
5000 Kč
- za výmaz podnikatele
3000 Kč
 - za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 1000 Kč