Fischerovo jméno zanesla StB do své databáze v roce 1985, upozornil server Aktuálně.cz. Ze seznamu však není zřejmé, z jakého důvodu se tajná policie o budoucího premiéra zajímala.

Fischer serveru řekl, že byl prověřen StB pro styk se státním tajemstvím. "Ano, byl jsem v té době prověřovanou osobou, protože jsem pracoval ve funkci ředitele odboru metodiky statistického úřadu," uvedl. "A za státní tajemství se tehdy pokládalo snad téměř vše," dodal.

Fischer ještě předtím, než získal prověrku, vstoupil v roce 1980 do komunistické strany.

V seznamech jsou i další ministři

Ve zveřejněných elektronických databázích lze nalézt i jména dalších členů vlády. Například ministra zahraničních věcí Jana Kohouta, ministra pro evropské záležitosti Štefana Füleho či ministra pro lidská práva Michaela Kocába.

Kohout ve čtvrtek v České telelvizi prohlásil, že netuší, proč sejeho jméno v databázi ocitlo. Zdůraznil, že má již mnoho let prověrku nastupeň přísně tajné.

Pencem zveřejněné elektronické registry EZO (evidence zájmových osob) a SEZO (sjednocená evidence zájmových osob) obsahují jména statisíců lidí, kteří údajně měli co do činění s StB.

Seznam s vyhledávačem obsahuje kromě jmen agentů také záznamy o důvěrnících, kandidátech agenta a prověřovaných osobách. Neoficiální takzvané Cibulkovy seznamy z roku 1992 údaje o prověřovaných osobách neobsahují.

Penc získal databáze v elektronické podobě od prvního, dnes již mrtvého šéfa slovenského Ústavu paměti národa Jána Langoše. Jejich zveřejnění kritizuje šéf Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.