Bezmála čtvrtina (23 procent) respondentů deklarovala, že s eutanázií rozhodně souhlasí a dalších 39 procent je tomuto názoru kladně nakloněna. Proti tomu se postavilo 27 procent dotázaných a dalších 11 procent lidí nemá na citlivé téma žádný názor.

Výsledky letošního průzkumu jsou téměř shodné s výsledky z loňska. Nápadně se jen změnil počet lidí pevně rozhodnutých o oprávněnosti eutanázie, jejich řady se za poslední dva roky rozšířily o osm procent. S eutanázií vyjadřují nesouhlas mnohem častěji lidé římskokatolického vyznání než příslušníci jiných církví nebo lidé bez vyznání.

Většina souhlasí s interrupcemi

Téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 procent) pokládají za svrchované právo ženy rozhodnout o interrupci. Dalších 16 procent respondentů si myslí, že umělé přerušení těhotenství by mělo být povoleno až po uvážení sociálního a zdravotního stavu ženy a dítěte.

Pouze pět procent lidí by povolilo interrupci jen v případě ohrožení života ženy, a dvě procenta lidí by ji zcela zakázala. Od počátku devadesátých let, kdy se tato otázka stala poprvé tématem veřejného mínění, podpora práva ženy na interrupci výrazně stoupá.

Od roku 1990 stoupl počet sympatizantů s tímto názorem o třináct procentních bodů. Přitom se tehdy ještě devět procent občanů domnívalo, že interrupce by se měla povolit v případě ohrožení života matky a pět procent s ní bezvýhradně nesouhlasilo.